آگهی استخدام در استان اصفهان : فرصت های شغلی موجود در شرکت (تدسا)

جهت اعلام آمادگی استخدام در فرصت های شغلی موجود در شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکارخواهشمند است بر اساس توانمندیها و تجارب خود یکی از فرصت های را انتخاب و با صداقت به سوالات موجود در آن پاسخ دهید ، دپارتمان نیروی انسانی شرکت پس ازبررسی فرم ها جهت مصاحبه تلفنی و یا حضوری از طریق برقراری تماس تلفنی یا ارسال پیامک شما را مطلع خواهند کرد.