isomaster
isomaster
isomaster
isomaster
isomaster
isomaster
isomaster
isomaster
isomaster
isomaster

مشاوره، استقرار و صدور گواهینامه های ایزو بین المللی
شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار

پس از آنکه این شرکت مسئولیت اموری مانند ارائه راهکارهای انفورماتیک، اتوماسیون های اداری و مدیریتی، همچنین انجام امور آموزشی شرکت ها و کارخانجات سراسر کشور را در برنامه کاری خود جای داده بود نوبت به آن رسید تا مهمترین نیاز مشاغل یعنی ارائه راهکارها و به دنبال آن گواهی تایید بر رعایت استانداردها و کیفیت محصولات را پوشش دهند از این رو برند ایزومستر ایجاد گردید و با ارائه گواهینامه های استاندارد ایزو ، گواهی محصول و مجوزات وارد و صادرات از کشورهای آلمان ، انگلستان و کانادا راهکاری نوین در ارائه خدمات گسترش داده شده است.

در هر صنف و کسب و کاری که هستید از صنعت و معدن تا امور خدماتی ما استانداردهای مرتبط را ارائه و گواهینامه بین المللی آن را برای شما دریافت می نماییم.

متقاضیان عزیز توجه نمایند مشاوره و استقرار توسط ایزومستر و فرآیند ممیزی و صدور گواهینامه ایزو بین المللی توسط مجموعه های طرف قراراداد با ایزومستر صورت میپذیرد.

جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای مدیریت و سازمان روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای صنعت و معدن روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای صنایع غذایی روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای آموزش و فرهنگ روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای درمان و پزشکی روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای اینترنت و رایانه روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای مالی و بانکی روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای مشتری مداری روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای امور تجاری روی این متن کلیک نمایید... جهت مشاهده ی لیست کلی استانداردهای مشاغل و خدمات روی این متن کلیک نمایید...