0
  • No products in the cart.
 

شرایط ورود و ثبت نام در دانشگاه پیام نور

شرایط ورود و ثبت نام در دانشگاه پیام نور

شرایط ورود و ثبت نام در دانشگاه پیام نور

الف) شرایط ورود

1- از نظر مقررات و قوانین جاری کشور مجاز به ادامه تحصیل باشند (منع تحصیلی نداشته باشد).

2- دارای دیپلم متوسطه نظام قدیم و یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید و یا مدرک کرادانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.

3- دانشجویان فعلی دانشگاه ها (اعم از دولتی و غیر دولتی) بدون انصراف نمی توانند در این دانشگاه تحصیل نمایند.

4- دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند مجاز به شرکت در آزمون این دانشگاه در همان مقطع نمی باشند .

5- دانشجویانی که دارای غیبت نظام وظیفه هستند مجاز به ثبت نام نمی باشند.

 

ب) شرایط ثبت نام
………

جهت مطالعه کامل شرایط ورود و ثبت نام در دانشگاه پیام نور آیین نامه را  دانلود نمایید .

دانلود آیین نامه

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website