0
 • No products in the cart.
نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

وقتی اتومبیلی را بر روی تپه ای شیب دار پارک می کنید، جاذبه زمین به طور معکوس عمل می نماید. اگر اقدامات لازم را انجام ندهید، اتومبیل به سمت سرازیری حرکت می کند و می تواند به اموال یا افراد آسیب وارد نماید. در درجه اول، ترمز دستی را بکشید و چرخ ها را در جهت درست بچرخانید. اگر اتومبیلی با دنده دستی می رانید، مطمئن گردید ترمز دستی را محکم بالا کشیده باشید. هنگامی که در سرازیری پارک می کنید، تایر های جلوی اتومبیل را به سمت  جدول ها بچرخانید و هنگامی که در سربالایی پارک می کنید، تایرهای جلو را از جدول ها دور کنید.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

روش اول) پارک کردن اتومبیل دنده اتوماتیک

نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

 1. پارک خودرو موازی با جدول. اگر در حال پارک کردن در سربالایی هستید، مطمئن گردید فاصله ای به اندازه طول یک اتومبیل در پشتِ اتومبیل خود داشته باشید تا بتوانند به سمت جدول ها عقب بروید. اگر در حال پارک کردن در سراشیبی هستید، مطمئن گردید، فاصله ای به اندازه طول یک اتومبیل در جلویِ اتومبیل خود دارید تا بتوانند به سمت جدول ها جلو بروید.نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه
 2. چرخاندن چرخ ها. اگر در حال پارک کردن در سربالایی هستید، تایر های اتومبیل را به دور از جدول قرار دهید. اگر در حال پارک کردن در سرازیری هستید، چرخ ها را به طرف جدول بچرخانید. پای خود را بر روی پدال ترمز فشار دهید، دنده را خلاص کنید و فرمان اتومبیل را با یک چرخش کامل در جهت مناسب قرار دهید. این روش کمک می کند تا در صورت خراب بودن ترمزها، اتومبیل شما به سمت اتومبیل های در حال حرکت نرود.نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه
 • اگر در کنار جاده هیچ جدولی نیست، صرف نظر از پارک در سرازیری یا سراشیبی، چرخ های جلوی خودرو را به سمت حاشیه جاده بچرخانید. در این صورت، اتومبیل شما به سمت جاده خاکی یا علف های کنار جاده رانده می شود، نه به مسیر عبور و مرور اتومبیل ها.
 • از چرخاندن چرخ ها هنگامی که خودرو به طور کامل توقف کرده ” فرمان خشک” پرهیز کنید. این کار به تایر ها و سیستم برق فرمان فشار وارد می کند.

3- چرخاندن اتومبیل به سمت جدول ها. هر موقع آماده بودید، پای خود را از روی پدال ترمز بردارید. اجازه دهید اتومبیل به آرامی به طرف سرازیری حرکت کند تا تایرهای چرخانده شده به جدول برخورد کنند. سپس ترمز کنید و اتومبیل خود را در پارک بگذارید.

 • مطمئن گردید هیچ ماشینی در پشت سرِ شما در حال بالا آمدن یا پایین رفتن از تپه نباشد. آینه های اتومبیل را چک کنید و سر خود را به سمت شانه برگردانید.نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

4- ترک کردن خودرو. مطمئن گردید که اتومبیل در دنده پارک قرار گرفته باشد. قبل از ترک ماشین، ترمز دستی را بکشید.

روش دوم) پارک کردن اتومبیل دنده دستی

نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

 1. پارک خودرو موازی با جدول. تایر جلو سمت مسافر باید با جدول تماس پیدا کند و تایر عقب سمت مسافر نیز بیش از 6 اینچ از جدول فاصله داشته باشد.
 • اگر در حال پارک کردن در سربالایی هستید، مطمئن گردید که با پشت سر خود فاصله ای به اندازه طول یک اتومبیل داشته باشید. به این فاصله نیاز دارید تا بتوانید به سمتِ جدول عقب برانید.
 • اگر در حال پارک کردن در سرازیری هستید، مطمئن گردید فاصله ای به اندازه طول یک اتومبیل در جلوی اتومبیل خود داشته باشید تا بتوانید چرخ های اتومبیل را به سمت جدول جلو بچرخانید.نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

2- چرخاندن تایرها. اگر در حال پارک کردن در سربالایی هستید، تایر های جلوی اتومبیل خود را از جدول دور کنید. اگر در حال پاک کردن در سرازیری هستید، تایرهای جلو را به سمت جدول بچرخانید. پای خود را بر روی پدال ترمز فشار دهید، دنده را خلاص کنید و فرمان اتومبیل را با یک چرخش کامل در جهت مناسب قرار دهید.

 • اگر در کنار جاده، هیچ جدولی نیست صرف نظر از پارک در سرازیری یا سر بالایی، چرخ های جلوی خودرو را به سمت حاشیه جاده بچرخانید. در این صورت، اتومبیل شما به سمت جاده خاکی یا علف های کنار جاده رانده می شود، نه به مسیر عبور و مرور اتومبیل ها.
 • از چرخاندن چرخ ها هنگامی که خودرو به طور کامل توقف کرده ” فرمان خشک” پرهیز کنید. این کار حرکت تایرها و سیستم برق فرمان را سخت می نماید.نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

3- چرخاندن اتومبیل به سمت جدول ها. ابتدا دنده اتومبیل را در حالت خلاص قرار دهید و پاهای خود را همچنان بر روی پدال ترمز نگه دارید. هر موقع آماده بودید، پای خود را از روی پدال ترمز بردارید. اجازه دهید اتومبیل به آرامی به طرف سرازیری حرکت کند تا تایرهای چرخانده شده به سمت راست، به جدول برخورد کنند. سپس ترمز کنید و اتومبیل خود را در پارک بگذارید.

 • مطمئن گردید هیچ ماشینی در پشت سرِ شما در حال بالا آمدن یا پایین رفتن از تپه نباشد. آینه های اتومبیل را چک کنید و سر خود را به سمت شانه برگردانید.نحوه ی پارک کردن ماشین در تپه

4- کشیدن ترمز دستی. سپس اتومبیل را بر روی دنده یک یا دنده عقب قرار دهید. اگر در حال پارک کردن در سربالایی هستید، اتومبیل خود را بر روی دنده یک قرار دهید و اگر در حال پارک کردن در سرازیری هستید، اتومبیل خود را در دنده عقب قرار دهید. هنگامی که دنده را در حالت مخالف قرار دهید، این عمل مانع از چرخش اتومبیل می گردد. اگر ترمز اضطراری خراب باشد، اتومبیل گردش می کند.

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website