0
  • No products in the cart.
 

چهار روش عالی برای تولید سر نخ های با کیفیت

چهار روش عالی برای تولید سر نخ های با کیفیت

چهار روش عالی برای تولید سر نخ های با کیفیت

در بسیاری از شرکت ها، تیم های بازاریابی سرنخ های بازریابی را تولید می کنند. تیم ها این سرنخ ها را به تیم های فروش ارسال می کنند تا پیگیری کنند. امکان دارد قسمتی از این سرنخ ها به فرصت های فروش تبدیل شوند و قسمتی از این از این فرصت های فروش نیز به مشتری تبدیل شوند. اگر درصد کمی از سرنخ هایتان به مشتری تبدیل می شود ، با ما همراه باشید. در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

 

اگر سرنخ های شما از کیفیت مناسبی برخوردار نباشد، تیم فروش شما با تعداد زیادی سرنخ بی کیفیت دست به گریبان خواهد بود و در این بین به واسطه شلوغی و تعداد زیاد سرنخ بی کیفیت، سرنخ های با کیفیت نیز از دست خواهند رفت، قطعا 10 سرنخ با کیفیت بهتر از 100 سرنخ بی کیفیت می باشد!

 

استفاده از پرسش های توصیفی در فرم ها

درست است که فرم های ساده به تعداد بیشتری پر می شوند، اما افزودن چند سوال براساس نوع کسب و کار شما به این فرم ها باعث می شود که تیم فروشتان به سرنخ های بهتری دست پیدا کنند. این سوالات می تواند تیم فروش را قادر سازد که برخی از سرنخ ها را با علاقمندی بیشتری پیگیری کرده و حتی برخی از آنها را از لیست سرنخ ها حذف کنند.

چهار روش عالی برای تولید سر نخ های با کیفیت

امتیاز دهی به سرنخ ها

دادن امتیاز (مثلا عددی بین 1 تا 5) به سرنخ های تولید شده براساس داده هایی که وجود دارد می تواند شما را به سرنخ های با کیفیت تری برساند. امتیاز بالاتر یعنی سرنخ با کیفیت تر مثلا اگر شرکت ها برای شما مهمتر از اشخاص هستند در فرم خود با گرفتن این اطلاعات به سرنخ های شرکت ها امتیاز بیشتری بدهید

سرنخ های خود را پرورش دهید

اصولا در اولین تلاش درصد زیادی از سرنخ های شما به مشتری تبدیل نمی شود، این بدان معنا نیست که شما آنها را دور بریزید، نگاه شما به این سرنخ ها باید به سان بذر هایی باشد که باید پرورش یابند. آنها را به خبرنامه خود اضافه کنید و سعی کنید کم کم برای تبدیل شدن به مشتری، آنها را پرورش دهید.

سرنخ های خود را دسته بندی کنید

کیفیت سرنخی که از یک نمایشگاه به دست می آید قطعا با کیفیت سرنخی که از کتاب اول استخراج کرده اید در مقایسه با کیفیت سرنخی که شما از وب سایت خود استخراج می کنید متفاوت می باشد. پس چه بهتر است که سرنخ ها را دسته بندی کنید و طبق دسته های مختلف و بر اساس اولویت های مختلف برای پیگیری به تیم فروش بدهید.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website