0
  • No products in the cart.
 

کتاب صوتی خودآگاهی اثر اوشو

خودآگاهی اوشو

کتاب صوتی خودآگاهی اثر اوشو

کتاب صوتی خودآگاهی اثر اوشو، درباب خودآگاهی و ابعاد گوناکون آن در زندگی انسان ها بحث می کند.اوشو در این کتاب با بکارگیری آموزه هایی که کسب کرده است، خودآگاهی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

اشو در این کتاب، همان زرتشت نیچه است. او کیفیت اشراق را درک کرده و در پی نوشاندن شهد شیرین خرد به جامعه است. اما همانگونه که انسان والای نیچه تنهاست، اشو نیز میکوشد تا به تنهایی آن آرمان های کهنه روزگاران کهن را تحقیر کند. گفتار اشو در این اثر، به صورت نوعی میان پرده، ترانه های با شکوه در ستایش زندگی در طبیعی ترین حالت آن است. در قیاس اشو با نیچه نوعی نا هماهنگی به چشم می‌خورد، که البته این ناهماهنگی در ظاهر است، زرتشت نیچه در سومین بازگشت به سوی جامعه، ناخودآگاهی خوشبختی را تمجید می کند در حالی که اوشو خوشبختی را مرگ ناخودآگاه میداند و هوشیاری را ستایش میکند. پیداست که منظور دو اندیشمند بجز در ظاهر با هم در هماهنگی محض است. در آخرین تلاش اوشو انسان را به پذیرش خداوند به عنوان مجموعه ماکسیمال هستی دعوت میکند و مانند نیچه نظریه مرگ خدا را به گونه ای دیگر بیان می‌کند.

در این اثر اشو از اتهام تشکیل نظام منحط اخلاقی مبرا می باشد. تئوری های او نشئت گرفته از پاک ترین اعماق خودآگاهی اوست. این اثر مجموعه ای از سخنرانی های مخفیانه اوشو در میان مردم است. با این حال اما نوعی اصالت تام را حفظ کرده است.به طور کلی این کتاب دعوت اشو از جامعه برای رسیدن به معنویتی می باشد که همانا از خرد بالاتر است.

 


دانلود رایگان پادکست

پادکست رایگان خودآگاهی اثر اوشو:

 

 

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website