0
  • No products in the cart.

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توسعه دهندگان سیستم ابتکار
در این بخش تیم خلاق و ایده پرداز شرکت اقدام به تحقق بخشیدن به مهمترین آرمان مدیریت عامل خود در قالب برند – پروژه شِما – می نماید و لازم به ذکر است این پروژه منحصربه فرد بوده و در کل دنیا بی نظیر می باشد و هیچ نمونه داخلی و خارجی ندارد وقت آن رسیده تا یک پروژه ملی از بطن مردم و کشورمان به یک پروژه جهانی تبدیل شود تا مردم سراسر دنیا از ویژگی های آن برای زندگی خود بهره مند گردند.