دیجیتال مارکتینگ – هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت https://tedsa.com Wed, 02 Oct 2019 10:10:05 +0000 http://backend.userland.com/rss092 fa-IR بازاریابی ویدئویی ‌یا ویدئو مارکتینگ چیست؟ https://tedsa.com/%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%db%8c%db%8c-%e2%80%8c%da%86%db%8c.html واژه علم بازاریابی را استفاده کنیم یا هنر بازاریابی؟ https://tedsa.com/%d9%88%d8%a7%da%98%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85-%d9%87%d9%86%d8%b1-%d8%a8%d8%a7.html استفاده از مدل RACE در بازاریابی دیجیتال https://tedsa.com/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%af%d9%84-race-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84.html آشنایی با دریپ مارکتینگ یا بازاریابی قطره ای https://tedsa.com/%d8%af%d8%b1%db%8c%d9%be-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d9%82%d8%b7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c.html 10 شاخص کلیدی عملکرد KPIs که در بازاریابی ضروری می باشد. https://tedsa.com/10-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-kpis-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b6%d8%b1%d9%88.html نقش CRM در رشد بازاریابی دیجیتال چیست؟ https://tedsa.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-crm-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa.html دلیل ترک مشتریان https://tedsa.com/%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86.html برای تولید یک محتوای خوب از کجا باید شروع کنید؟ https://tedsa.com/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%ac%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af.html اصول برخورد با مشتری برای فروش بیشتر https://tedsa.com/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d8%b4%d8%aa%d8%b1.html محاسبه نرخ پست های ایران در ووکامرس به صورت خودکار https://tedsa.com/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7.html 6 شاخصی که برای هر کمپین ایمیل مارکتینگ ضروری است https://tedsa.com/6-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5%db%8c-%da%a9%d9%85%d9%be%db%8c%d9%86-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b6%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa.html لیستی از روش های مختلف برای افزایش تاثیر بازاریابی آنلاین https://tedsa.com/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1.html طراحی سایت ریسپانسیو  یا انطباق پذیر https://tedsa.com/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%be%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d8%a7%d9%86%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d9%82-%d9%be%d8%b0%db%8c%d8%b1.html یک استراتژی بازاریابی دیجیتال چیست؟ https://tedsa.com/%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f.html ایده های محتوایی گوناگون برای ایمیل مارکتینگ https://tedsa.com/%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%da%af%d9%88%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7.html اضافه کردن گوگل آنالیتیکس با افزونه MonsterInsights در وردپرس https://tedsa.com/%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d9%81%d9%87-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d9%88%d9%86%d9%87-monsterinsight.html 14 اشتباهی که در ایمیل مارکتینگ انجام می شود https://tedsa.com/14-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%85%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af.html انتقال سایت جوملا به وردپرس https://tedsa.com/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d9%85%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%b3.html چیزهای از دست داده شده وقتی که CRM ندارید! https://tedsa.com/%da%86%db%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88%d9%82%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-crm-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af.html چگونه در کسب و کارهای اینترنتی رقبا را تجزیه و تحلیل کنیم؟ https://tedsa.com/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%b1%d9%82%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d8%aa.html