هلدینگ توسعه دهندگان

برندها و ابتکار ما:

ما در هلدینگ توسعه دهندگان خالق بهترین ها بوده ایم فرزندانی داریم که در حال رشد هستند و به لوح جان دوستشان داریم و تلاش میکنیم تکامل یابند - با تشکر از مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی مغز متفکر بسیاری از ایده های عالی که باعث ایجاد جنبش ، تحول و پیشرفت بسیاری در کشور شده اند.
info[at]tedsa.com
۰۲۱۲۸۴۲۸۴

ساخته شده با عشق در
استدیو تِدْسا

Innovation is Key

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat, ut wisi enim ad minim veniam

Basic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۸۰ Monthly
Best choice
Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۱۰۰ Monthly
Gold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۱۵۰ Monthly

Innovation is Key

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat, ut wisi enim ad minim veniam

Basic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۸۰ Monthly
Regular
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۱۰۰ Monthly
Best choice
Gold
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۱۵۰ Monthly
Premium
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
$ ۲۰۰ Monthly