آزمون برگزاری و مدیریت نمایشگاه EMD

مدت زمان پاسخگویی
60 minutes
دفعات مجاز
1
سؤالات
20

امتیاز

# نام و نام خانوادگی رتبه درصد امتیاز
1 پورطلایی نریمان 25% 5