آزمون برگزاری و مدیریت نمایشگاه EMD

مدت زمان پاسخگویی
60 minutes
دفعات مجاز
1
سؤالات
20

امتیاز

#نام و نام خانوادگیرتبهدرصدامتیاز
1پورطلایی نریمان25%5