هلدینگ توسعه دهندگان

برندها و ابتکار ما:

ما در هلدینگ توسعه دهندگان خالق بهترین ها بوده ایم فرزندانی داریم که در حال رشد هستند و به لوح جان دوستشان داریم و تلاش میکنیم تکامل یابند - با تشکر از مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی مغز متفکر بسیاری از ایده های عالی که باعث ایجاد جنبش ، تحول و پیشرفت بسیاری در کشور شده اند.
info[at]tedsa.com
۰۲۱۲۸۴۲۸۴

ساخته شده با عشق در
استدیو تِدْسا

Be A Part Of A Great Event.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Register now

Speakers From Around The World Sharing Knowledge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam

View speakers
Sharing New Ideas & New Trends

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

This Year’s Prominent Speakers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

m
Bernard Smith
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Patty Morrison
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Bill Gilbert
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Dexter Collier
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Patty Morrison
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Dexter Collier
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Bill Gilbert
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
m
Bernard Smith
CEO at SNAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Learn more
Ideas Worth Sharing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 

Topic: Big Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Big data earned media prototype

Experiential user story hacker quantitative

Qualitative food-truck pitch deck

Integrate paradigm personas big data

Media ideate pair programming

Campaign actionable insight. User

Topic: Social Media

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Big data earned media prototype

Experiential user story hacker quantitative

Qualitative food-truck pitch deck

Integrate paradigm personas big data

Media ideate pair programming

Campaign actionable insight. User

Topic: Tech Innovations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Big data earned media prototype

Experiential user story hacker quantitative

Qualitative food-truck pitch deck

Integrate paradigm personas big data

Media ideate pair programming

Campaign actionable insight. User