بخشی از دستاورد های هلدینگ توسعه دهندگان در جشنواره های مختلف

نشان برتری تعاملات الکترونیکی
جشنواره وب و موبایل ایران