0
  • No products in the cart.

بخشی از اعتبار و پارتنرشیپ های همکاری هلدینگ توسعه دهندگان

هلدینگ توسعه دهندگان جهت توسعه فعالیت های خود در امر آموزش، سیستم های مدیریت و کیفیت ایزو ، فناوری اطلاعات، مشاوره، برگزاری همایش و سمینار با شرکت های داخلی و برون  مرزی تفاهم نامه ها و نمایندگی های متعدد امضا نموده است که در این صفحه برخی از آنها نمایش داده شده است.

همکاری با کمپانی NOBEL
همکاری با آکادمی آکسفورد
همکاری در حوزه سایبری

مشاوره در حوزه سایبری و فناوری اطلاعات