0
  • No products in the cart.

لیست کلیه دوره های آموزش مجازی کیفیت و استاندارد

باما فقط با ۴ گام در دوره مورد نظر ثبت نام و مدرک معتبر کیفیت و استاندارد بگیرید

کاملا غیر حضوری و هرکجا که هستید از طریق اینترنت به راحتی در دوره های مجازی کیفیت و استاندارد ثبت نام نمایید.

مدرک معتبر
دریافت مدرک معتبر

پس از پایان دوره و کسب امتیاز قبولی مدرک معتبر برای شما ارسال می گردد.

امتحان
ارزیابی و ارسال پروژه

در ارزیابی پایان دوره به صورت آزمون آنلاین و یا تهیه پروژه شرکت نمایید.

مطالعه
دریافت محتوا و مطالعه

محتوای دوره های مجازی را به صورت آنلاین و یا DVD دریافت و مطالعه نمایید.

ثبت نام
ثبت نام آنلاین یا تلفنی

در هر دوره ای که تمایل دارید به صورت آنلاین یا تلفنی ثبت نام نمایید.

با ما تماس بگیرید | یکی از شماره ها را لمس نمایید | مشاوره رایگان

 
نام تعرفه افزودن به سبد خرید انتخاب جهت خرید یکجا
آموزش مجازی مباحث پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان ایزو Topics of ISO 10004 Customer satisfaction evaluation E-learning 10004 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث دریافت نشان کشاورزی Topics of Getting agriculture brand E-learning GAP 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث شماره حسابهای بانکی استاندارد Topics of Standard Bank accounts E-learning ISO 13613 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد مراجع بازرسی ایزو Topics of ISO 17020 inspection authorities Standards E-learning 17020 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد مصالح ساختمانی Building Materials Standard E-learning BES6001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد فنی صنایع خوردوسازی Topics of ISO/TS 16949 automotive industry Technical Standard E-learning ISO/TS 16949 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی Social Responsibility E-learning SA 8000 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث آموزشی ایمنی مواد غذایی Food safety E-learning HACCP 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت اندازه گیری تجهیزات غیرپزشکی ایزو Topics of ISO 10012 Non-medical equipment measurement management E-learning 10012 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات با استاندارد Information management topics with E-learning ISO 14051 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد بانکداری اینترنتی ایزو 21188 Standards of internet banking ISO 21188 E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث اصول ممیزی بر اساس ایزو Topics of auditing principles according ISO 19011 E-learning 19011 329,375تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی دریافت نشان جی ام پی Receiving the Sign of Good Manufacturing Practice (GMP) E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت ریسک و بحران ایزو Topics of ISO 31000 Crisis and Risk Management E-learning 31000 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت انرژی ایزو Topics of ISO 50001 Energy Management System E-learning 50001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت بحران با استاندارد Crisis management with ISO 22320 standard E-learning 22320 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث کیفیت جوشکاری ایزو Topics of ISO 3834 welding Quality E-learning 3834 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مشارکت در کسب و کار Business Partnerships E-learning BS 11000 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت کیفیت صنایع نفت،گاز و پتروشیمی Topics of ISO / TS 29001, Petrochemical, Gas and Oil Industry Quality Management E-learning ISO/TS 29001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت کیفیت مراکز آموزشی Quality Management of Training Centers E-learning IWA2 480,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت اثر بخش و تحقق مالی و اقتصادی Guidelines for realizing financial and economic benefits E-learning ISO 10014 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد کیفیت مراکز بهداشتی و درمانی Quality Standard Topics of IWA1 Health Centers E-learning IWA1 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث ذخیره سازی انرژی در ساختمان Topics for Energy-saving in Buildings ISO 13153 E-learning ISO 13153 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث موفقیت پایدار با Sustainable success by using ISO 9004 E-learning ISO 9004 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم پیاده سازی شش سیگما Six Sigma Implementation System E-learning ISO 13053 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث کیفیت مراکز آموزشی Topics of ISO 29990 educational centers Quality E-learning ISO 29990 319,375تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث راهنمای تهیه مستندات مدیریت کیفیت ایزو 10013 Help Topics for providing ISO 10013 Quality Management Documentation E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت مشتری مداری ISO 10001 Customer satisfaction management E-learning ISO 10001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی ترافیک جاده استاندارد Management Systems for BS 39001 Standard Road traffic safety (RTS) E-learning BS 39001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ایزو 17799 Topics of ISO 17799 Information Security Management E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث بهبود کیفیت موادغذایی(پرتودهی) Quality Improvement of food (irradiation) ISO 14470 E-learning ISO 14470 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات ISO 15408 Information Security management E-learning ISO 15408 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث راهبرد منافع مالی و اقتصادی ایزو Topics of ISO 10014 financial and economic substantiation and effective management E-learning 10014 341,625تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی دوره آموزشی مدیریت کیفیت پروژه ایزو ISO10006 Project Quality Management Course E-learning 10006 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت فراگیر استاندارد Topics of ISIRI 13000 standard Total management E-learning ISIRI 13000 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی استاندارد ایزو سازگاری و در دسترس بودن ابزار الکترونیکی در آموزش و پرورش Availability of electronic tools in education organization and ISO compatibility standard E-learning ISO 24751 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ایزو Topics of ISO 27001 Information Security Management system E-learning 27001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت خدمات IT ایزو 20000 Topics for ISO 20000 IT Service Management E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی ایمنی در ترافیک Traffic Safety E-learning 520,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مدیریت جامع کیفیت Total Quality Management (TQM) E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت بقای تجارت Business Survival Management System Topics E-learning ISO 22301 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت اطلاعات الکترونیکی Electronic Information Management E-learning BS 10008 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت آموزش ایزو Topics of ISO 10015 Education Management System E-learning 10015 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی دریافت نشان حلال Getting Halal Brand E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث دستورالعمل ایمنی محصول Product Safety Instructions E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم ایمنی آتش ایزو ISO 16732 Fire safety system E-learning 16732 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث تولید و مستندسازی محصولات نرم افزاری producing and documenting ISO 12207 Software products E-learning ISO 12207 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد برند ایزو Topics of ISO 10668 brand valuation E-learning 10668 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Topics of IMS Integrated Management Systems E-learning IMS 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث صلاحیت آزمایشگاه های آزمون Topics of ISO 17025 testing laboratories competence E-learning ISO 17025 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث راهنمای انتخاب مشاور مدیریت کیفیت ایزو 10019 Help Topics for selecting ISO 10019 quality management consultant E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد Standard topics E-learning SFBB 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی دریافت نشان Getting IFS brand E-learning IFS 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مدیریت کیفیت استاندارد ISO 9001 Quality Management system E-learning ISO 9001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت پروژه ایزو Topics of ISO 21500 Project Management E-learning 21500 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی دریافت نشان Getting CE brand E-learning CE 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث کیفیت تجهیزات پزشکی ایزو Medical Equipment Quality ISO 13485 Topics E-learning ISO 13485 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت شبکه Network security managment E-learning ISO 27033 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث ارزیابی عملکرد زیست محیطی Environmental performance assessment of ISO 14031 E-learning ISO 14031 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد دندانپزشکی Standard Dental Topics ISO 20126 E-learning ISO 20126 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت امنیت اطلاعات Information Security Management E-learning ISO 24763 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت مصرف آب Water consumption management E-learning ISO 14046 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی HL7 استاندارد بین المللی تبادل اطلاعات در علوم پزشکی HL7 International Standard for Medical Information Exchange E-learning 580,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت زیست محیطی Environmental management Topics ISO 14001 E-learning ISO 14001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث تعالی سازمانی Topics of EFQM Organizational Excellence E-learning EFQM 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث بهداشت و ایمنی در کترینگ Health and safety topics in Kettering ISO 22002 E-learning ISO 22002 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث دستورالعمل برای تامین کنندگان Guidelines For Suppliers Topics - ISO 10393 ISO 10393 E-learning 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث طراحی محیطی ساختمان Building environment design E-learning ISO 16817 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث فرآیند حل اختلافات با استاندارد ایزو Topics of The dispute resolution process with ISO 10003 standard E-learning 10003 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (پی ام باک) Project Management Based on PMBOK Standard E-learning 490,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای Safety Management & Professional Health E-learning OHSAS 18001 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مسئولیت پذیری اجتماعی Social Responsibility E-learning ISO 26000 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث حاکمیت ملی برای سازمانها Topics of National Sovereignty for BS 13500 Organizations E-learning BS 13500 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم تحقیقات بازاری Market Research System Topics E-learning ISO 20252 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی دوره آموشی مباحث ارزش گذاری برند Requirements for monetary brand valuation E-learning ISO 10668 224,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث استاندارد ساخت ابنیه ایزو ISO 2848 Standard Topics for Building construction E-learning 2848 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سنجش رنگ محصول Product color Assessment of the ISO 11037 E-learning ISO 11037 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو Topics of ISO 22000 Food Safety Management E-learning 22000 341,625تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت یکپارچه Integrated management system E-learning ISO 90006 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث اطمینان از صحت انجام کار Ensuring of ISO/IEC 17024 Work Accuracy E-learning ISO/IEC 17024 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث مشارکت شایسته افراد Topics of ISO 10018 Qualified persons Partnership E-learning ISO 10018 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث رسیدگی به شکایات مشتریان Guidelines for handling complaints in organizations E-learning ISO 10002 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
آموزش مجازی مباحث سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان Supervising customer complaints E-learning ISO 10002 450,000تومان
افزودن به سبد خرید
spinner
 

با ما تماس بگیرید | یکی از شماره ها را لمس نمایید | مشاوره رایگان