هلدینگ توسعه دهندگان

برندها و ابتکار ما:

ما در هلدینگ توسعه دهندگان خالق بهترین ها بوده ایم فرزندانی داریم که در حال رشد هستند و به لوح جان دوستشان داریم و تلاش میکنیم تکامل یابند - با تشکر از مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی مغز متفکر بسیاری از ایده های عالی که باعث ایجاد جنبش ، تحول و پیشرفت بسیاری در کشور شده اند.
info[at]tedsa.com
۰۲۱۲۸۴۲۸۴

ساخته شده با عشق در
استدیو تِدْسا

 

Fullwidth Image Slider

Lorem ipsum dolor sit

Innovation is Key

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat, ut wisi enim ad minim veniam

qodef-fullwidth-slider

Create Your Own Genuine Web Masterpiece

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

qodef-fullwidth-slider

Let Them Know Why You’re the Best

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

qodef-fullwidth-slider

Create Your Own Genuine Web Masterpiece

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

qodef-fullwidth-slider

Let Them Know Why You’re the Best

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure

a
Embracing Digital

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

a
Big Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

a
Office Culture

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

a
Cross-Platform Data

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut