هلدینگ توسعه دهندگان

برندها و ابتکار ما:

ما در هلدینگ توسعه دهندگان خالق بهترین ها بوده ایم فرزندانی داریم که در حال رشد هستند و به لوح جان دوستشان داریم و تلاش میکنیم تکامل یابند - با تشکر از مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی مغز متفکر بسیاری از ایده های عالی که باعث ایجاد جنبش ، تحول و پیشرفت بسیاری در کشور شده اند.
info[at]tedsa.com
۰۲۱۲۸۴۲۸۴

ساخته شده با عشق در
استدیو تِدْسا

The New Product Is Available.
Make your awesome business idea a reality with StartIt, the fresh new theme from Select.
Learn more

The Watch Of The Future

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad

view features
m
Pixel-Perfect Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Free Plugins Included

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Extensive Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

WooCommerce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut

Be Connected. Anywhere. Anyway. Anytime.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

m

Choose The Best Deal For The Best Experience.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

 • Basic Pack
  • $ ۹۹ Monthly
   • Lorem ipsum dolor sit amet
   • Consectetuer adipiscing elit
   • Sed diam nonummy nibh
   • Euismod tincidunt ut laoreet dolore
   • Magna aliquam

  • Read More
Best choice
 • Original Pack
  • $ ۱۵۰ Monthly
   • Lorem ipsum dolor sit amet
   • Consectetuer adipiscing elit
   • Sed diam nonummy nibh
   • Euismod tincidunt ut laoreet dolore
   • Magna aliquam

  • Read More
 • Premium Pack
  • $ ۱۹۹ Monthly
   • Lorem ipsum dolor sit amet
   • Consectetuer adipiscing elit
   • Sed diam nonummy nibh
   • Euismod tincidunt ut laoreet dolore
   • Magna aliquam

  • Read More
 • Ulitimate Pack
  • $ ۲۵۰ Monthly
   • Lorem ipsum dolor sit amet
   • Consectetuer adipiscing elit
   • Sed diam nonummy nibh
   • Euismod tincidunt ut laoreet dolore
   • Magna aliquam

  • Read More
Share & Connect With The New Watch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Learn more Buy the theme
Pixel-Perfect Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Free Plugins Included

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Extensive Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

m
Pixel-Perfect Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Free Plugins Included

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

Extensive Documentation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna

What Are You Waiting For?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Learn more Buy the theme