0
  • No products in the cart.
 

فروشگاه محصولات و خدمات

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > آموزش مجازی مدیریت بودجهBudget management E-learning

آموزش مجازی مدیریت بودجهBudget management E-learning

شناسه محصول: 12035 دسته: برچسب:

244,375تومان

ورود

دوره ی آموزش مجازی مدیریت بودجه با امکان اخذ مدرک معتبر به صورت ثبت نام اینترنتی و غیر حضوری دایر گردید
بودجه عبارت است از بیان کمی برنامه عملکرد، که مدیران را در هماهنگی و اجرای برنامه یاری میکند و برای برنامه ریزی اقداماتی که تاثیر چندین ساله بر شرکت دارد استفاده می شود. بعضی نیز بودجه را طرحی می دانند که نحوه تخصیص کارآمد و اثر بخش منابع محدود یک واحد تجاری یا هر سازمان دیگر در یک دوره معین را تعیین می کند. اهم فواید بودجه‌بندی عبارتند از:
– ابزاری موثر جهت بهره برداری از منابع شرکت به سودآورترین و مولدترین شکل
– ابزاری برای کنترل و برنامه ریزی و توانمند سازی مدیریت در پیش بینی تغییرات و طرق وفق دادن شرکت با آنها
– ابزار هماهنگ کننده فعالیت های داخلی شرکت
– ابزارکمکی مدیریت در درک رابطه واحد خود با کل شرکت و با کارکنان تحت هدایت
– مهم ترین ابزار مالی شرکت
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی مدیریت بودجه
اهداف و تعاریف
روشهاي بودجه ریزي
بودجه ریزي افزایشی
بودجه برنامه اي
بودجه دولتی
اهداف بودجه ریزي عملیاتی
مزایاي بودجه ریزي عملیاتی
مروري بر تعاریف بودجه ریزي عملیاتی
مراحل انجام بودجه عملیاتی
هزینه یابی بر مبناي فعالیت