0
  • No products in the cart.
 

فروشگاه محصولات و خدمات

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی Management of Sports Venues E-learning

آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشی Management of Sports Venues E-learning

شناسه محصول: 10891 دسته: برچسب: ,

250,625تومان

ورود

دورهی آموزش مجازی مدیریت اماکن ورزشیبا امکان اخذ مدرک معتبر به صورت ثبت نام اینترنتی و غیر حضوری دایر گردید

تاریخچه‌ ورزش و اماکن ورزشی و عمومی؛ وظایف مدیریتی؛ اصول برنامه‌ریزی؛ برنامه‌ریزی ساخت؛ مدیریت فضای ورزشی؛ بازاریابی اماکن؛ مسائل قانونی؛ جذب رویدادها؛ مدیریت بحران؛ و ارزیابی اماکن. از جمله مهم ترین اهداف این دوره اموزشی ست.
مراکز خدمات دهی در حوزه ورزش زمانی می توانند بهره وری بالایی داشته باشند که ارائه خدمات آنان ضمن انطباق با نیازهای مشتریان، از بهره وری سازمانی مناسبی نیز برخوردار باشد.
سر فصل و مهارتهای دوره آموزشی مدیریت اماکن ورزشی
تارىخچهٔ تأسىسات و اماکن ورزشى
تقسىم بندى اماکن ورزشى
نحوهٔ انتخاب اماکن ورزشى براساس وضعىّت و موقعىّت جغرافىاى ى
مشخّصات کالبدى فضاهاى ورزشى )کف پوش، در، دىوار و سقف(
ابعاد و اندازه هاى استاندارد مسابقاتى و تمرىنى فضاهاى ورزشى و نحوهٔ ترسىم خطوط و حرىم هاى آ ن
حوهٔ ترسىم خطوط زمىن هاى ورزش ى
مشخّصات و شراىط محىطى اماکن ورزشى
وضعىت امکانات و فضاهاى جانبى اماکن ورزشى
وضعىّت وساىل و تجهىزات ورزشکاران و وساىل و تجهىزات بازى در اماکن ورزشى
چگونگى حفظ و نگه دارى اماکن ورزشى
نحوهٔ اىمن سازى فضاها و وساىل بازى