0
  • No products in the cart.
 

کتاب صوتی کارما اثر دو زانتا ماتا

کتاب صوتی کارما اثر دو زانتا ماتا

کتاب صوتی کارما اثر دو زانتا ماتا

کارما  به معنی زیستکار یا عملکرد فرد در زندگی است و این عملکردها ذاتا و به طور خودکار نتایجی در این زندگی و زندگی بعد به دنبال دارند. در باور هندوان و بوداییان، بر اثر کردارهای فرد یا کارما، نیرویی ایجاد می‌شود که چگونگی آن فرد را در این زندگی و زندگی‌های بعدی‌اش مشخص می‌کند. اصل کارما می‌گوید که نتیجه هر آنچه انجام ‌می‌دهیم به خودمان باز می‌گردد. پیامد عملکرد فرد کارمیوه نامیده می‌شود. بودا در متنی معروف در مورد کارما می‌گوید: من صاحب اعمال خویشم، میراث دار کردارهای خویش، زاده اعمال خود، در پیوند با کردار خویش، و هر فعلی که انجام می‌دهم نیک یا بد میراث آن به من می‌رسد.

رایج ترین تعریف کارما این است: “هرچه که صادر می‌شود دریافت می‌شود” یا چیزی که انجام می‌دهید به شما بازمی‌گردد. خوب یا بد. این در واقع یکی از دوازده قانون کارما و البته قانون اصلی است: “هرچه بکاری همان را درو می‌کنی”در این کتاب به یازده قانون دیگر کارما و همچنین چگونگی کارکرد این قوانین پرداخته می‌شود.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

 


دانلود رایگان پادکست

پادکست رایگان کارما اثر دو زانتا ماتا

 

 

 

 

4 Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website