0
  • No products in the cart.
 

آيين نامه آموزشي بخش دوم آيين نامه كارشناسي

آیین نامه آموزشی تحصیلات تکمیلی

آيين نامه آموزشي بخش دوم آيين نامه كارشناسي

بخش اول
نحوه ورود دانشپذیر و دانشجو به دانشگاه

فهرست

مقدمه
فصل اول: ضوابط کلی دوره های فراگیر
فصل دوم : پذیرش دانشجوی کاردانی از طریق دوره های فراگیر
فصل سوم: پذیرش دانشجوی کارشناسی از طریق دوره های فراگیر
فصل چهارم : پذیرش دانشجوی کارشناسی ناپیوسته  از طریق دوره های فراگیر
فصل پنجم : پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد(دکترای حرفه ای) از طریق دوره های فراگیر
فصل ششم : پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی (PH.D.) از طریق دوره های فراگیر
فصبل هفتم : شرایط و مقررات کلی دوره های فراگیر
فصل هشتم: سایر شرایط و مقررات عمومی پذیرش

بخش دوم : دوره های کاردانی و کارشناسی

فصل اول: شرایط ورود و ثبت نام
فصل دوم: نظام آموزشی
فصل سوم : واحد های درسی و طول مدت تحصیل
فصل چهارم : حضور و غیاب
فصل پنجم: حذف و اضافه
فصل ششم : ارزیابی پیشرفت تحصیلی
فصل هفتم : مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
فصل هشتم : انتقال
فصل نهم : مهمان
فصل دهم: تغییر رشته
فصل یازدهم: پذیرش واحد های درسی
فصل دوازدهم : فراغت از تحصیل

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website