0
  • No products in the cart.
 

آيين نامه شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور

آیین نامه شورای آموزشی دانشگاه پیام نور

آيين نامه شوراي آموزشي دانشگاه پيام نور

ماده 1- هدف

به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی و بازنگری های ضروری در مقررات آموزشی متناسب با مسئولیت ها و اهداف دانشگاه و نیز نظارت بر حسن اجرای مقررات آموزشی ، شورای آموزشی دانشگاه تشکیل می شود.

ماده 2- وظایف شورای آموزشی
1- همکاری با معاون آموزشی برای ایاد زمینه اجرای مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیات رئیسه
2- ارائه پبشنهاد در زمینه های مرتبط به شورای دانشگاه از جمله برنامه ها و آیین نامه های آموزشی
3- بررسی و اظهار نظر درباره مسائب آموزشی ارجاعی از شورای دانشگاه ، وهاون آموزشی و معاون دانشجوبب
4- بررسی نتایج ارزیابی کیفیت فعالیت های آموزشی دانشگاه
5- بررسی تاسیس رشته و دوره های جدید اعم از رسمی و غیر رسمی ………..

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website