0
  • No products in the cart.
 

آیین نامه استفاده از وام شهريه

آیین نامه استفاده از وام شهریه

آیین نامه استفاده از وام شهريه

مقدمه: در اجراي ماده 6 شانزدهمين صورتجلسه هيات امناي دانشگاه مورخ 20/10/1379 اين دستورالعمل

به منظور پرداخت وام شهريه به دانشجويان دانشگاه پيام نور تدوين شده است.

ماده 1- دانشجوياني كه به تشخيص مركز يا واحد مربوط داراي استطاعت مالي كافي براي پرداخت شهريه نباشند مي‏توانند از تسهيلات صندوق قرض‏الحسنه وام دانشجويي مشروط به وجود اعتبار مكفي استفاده كنند.

ماده 2- حداكثر وام در هر نيمسال تحصيلي معادل شهريه متغير همان نيمسال مي‏باشد.

ماده 3- حداكثر زمان استفاده از وام مذكور در مقطع كارشناسي شش نيمسال……..

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website