0
  • No products in the cart.
 

آیین نامه اعاده وجوه واريزي به دانشگاه

آیین نامه اعاده وجوه واریزی به دانشگاه

آیین نامه اعاده وجوه واريزي به دانشگاه

به منظور تعيين نحوه اعاده وجوه واريزي دانشجويان، دانشپذيران و ساير موارد و براساس  بند 34 صورتجلسه مورخ 20/10/79 هيأت امناي دانشگاه پيام نور كه در اين آيين‏ نامه  به‏اختصار « دانشگاه » ناميده مي‏شود، آيين نامه زير تنظيم شده است:

ماده 1ـ  اعاده وجوه واريزي به معناي معافيت يا تخفيف در پرداخت شهريه نمي‏باشد.

ماده 2ـ  وجوه واريزي به حساب دانشگاه به شرح زير قابل استرداد است:‌

1-    وجوهي كه مازاد بر مبلغ مقرر شامل شهريه ثابت و متغير يا هر مورد ديگر اعم از آنكه مازاد يا  به اشتباه و برخلاف ضوابط مربوط، به حساب دانشگاه واريز شده باشد، در صورت ارائه اصل فيش بانكي، قابل عودت است.

2-    در صورتي كه دانشجو تعدادي از واحدهاي درسي خود را در مهلت مقرر پس از شروع نيمسال تحصيلي حذف كند، شهريه متغير درس‏هاي حذف شده در آن نيمسال تحصيلي به وي بازگردانده يا براي وي ذخيره مي‏شود.

تبصره 1ـ‌ در صورت ذخيره شدن شهريه متغير، با افزايش شهريه متغير در نيمسال تحصيلي بعدي، دانشجو …………

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website