0
  • No products in the cart.
 

آیین نامه تطبیق واحد (معادل سازی) در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله مشاوره دانشگاهی  > فراگیر پیام نور  > آیین نامه تطبیق واحد (معادل سازی) در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
آیین نامه تطبیق واحد (معادل سازی) در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

آیین نامه تطبیق واحد (معادل سازی) در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

پذیرش واحد های درسی با عنایت به یکصد و دومین مصوبه شورای دانشگاه بر اساس شرایط زیر صورت می گیرئ:

1- بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید حد اکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده خود به آموزش مرکز یا واحد  مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست .
2- واحد های درسی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و با دانشگاه هاب غیر دولتی و غیر انتفاعی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گذرانده شده باشد.

تبصره 1: مرجع تایید واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی دفتر گسترش آموزش عالی است .
تبصره 2: از مراکز تربیت معلم صرفا دروس عمومی مطابق جدول ذیل ……..

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website