0
  • No products in the cart.
 

آیین نامه تغییر رشته/گرایش در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله مشاوره دانشگاهی  > فراگیر پیام نور  > آیین نامه تغییر رشته/گرایش در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
آیین نامه تغییر رشته/گرایش در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

آیین نامه تغییر رشته/گرایش در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

برای تغییر رشته داشتن شرایط زیر الزامی است:
1- شرایط ادامه تحصیل را داشته باشد.

2- حداقل 12 واحد درسی (به غیر از درس های پیش دانشگاهی و معادلسازی شده) گذرانده باشد.

3- نمره آزمون ورودی وی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در همان رشته ، همان سال و سهمیه کمتر نباشد.

توجه :دانشجویان تکمیل ظرفیت ، شاهد و مورادی که با معرفی نامه سازمان سنجش معرفی می شوند: نمره آزمون آنها اعلام نشده ، در صورت تقاضای تغییر رشته می بایست به صورت موردی از سازمان سنجش استعلام شود.

4- تغییر رشته فقط در مقزع کارشناسی ….

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

 

 

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website