0
  • No products in the cart.
 

آیین نامه مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله مشاوره دانشگاهی  > فراگیر پیام نور  > آیین نامه مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
آیین نامه مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

آیین نامه مهمان و مهمان دائم در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور

1- مراکز/واحد ها در صورتیکه دانشجو واجد شرایط ذیل و یاعنایت به ضرائب تعیین شده در بند 2 نسبت به مهمان (دائم) دانشجو اقدام نماید . بررسی این موضوع بر عهده شورای آموزشی مرکز می باشد .

1-1) ازدواج دانشجوی دختر در زمان دانشجویی در صورتیکه محل اشتغال دائم همسر دانشجو قبل از ازدواج، در نزدیکترین محل به دانشگاه مقصد باشد.

1-2) فوت با معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

1-3) بیماری خاص دانشجو به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.

1-4) معلولیت موثر دانشجو ……….

جهت مطالعه کامل شرایط آیین نامه را دانلود نمایید

دانلود آیین نامه ..

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website