0
  • No products in the cart.
اتومبیل یا کامپیوتر

اولین چیزی که به هنگام صحبت درباره اتومبیل های خودکار می بایست بدانید این است که آن ها همه مثل هم ساخته نشده اند و این امر به خاطر این است که صنعت اتومبیل سازی در خط مشی خود که توسط جامعه مهندسان اتومبیل سازی نوشته شده است، ساخت اتومبیل ها را در 6 سطح دسته بندی می کند.

سطح 0 تا 2 به اتومبیل هایی مربوط می شود که کاملاً توسط انسان هدایت می شوند یا یک یا دو سیستم کمک راننده دارند اما هنوز می بایست توسط یک انسان هدایت شوند.

سطح 3 درباره اتومبیل هایی است که خودکار هستند، اما به هنگام نیاز، یک انسان باید آن ها را هدایت کند. سطح 4 درباره سیستم رانندگی کاملاً خودکار است که این هم در مواقعی مثل بارش برف و باران شدید نیاز به هدایت انسان دارد. اتومبیل تویوتا به نام e-Palette خودرویی کاملاً خودکار است.

مرحله نهایی خودکار سازی خودروها یعنی معنای واقعی «اتومبیل های خودران» مرحله 5 است، که در این مرحله،  اتومبیل به خودی خود بدون در نظر گرفتن موقعیت، زمان روز و نوع آب و هوا به طور خودکار رانندگی می کند.

بنابراین وقتی یک اتومبیل ساز به دنیا می گوید تا سال 2020 اتومبیل خودران خواهد ساخت، منظورش این است که احتمالاً تا آن زمان اتومبیل های سطح 3 و 4 در شهرها یا مناطقی خاص وجود دارند.

ما اکنون در کجا قرار داریم؟

بنابراین متوجه شدیم که تعاریف متعددی برای اتومبیل های خودران وجود دارد. بنابراین، اکنون صنعت در چه مرحله ای قرار دارد؟

این امر به این بستگی دارد که در مورد کدام شرکت اتومبیل سازی صحبت می کنید. برای مثال، تسلا در سطح مثبت دو قرار دارد. مطمئناً مدل S تسلا با امکان راننده خودکار می تواند در جاده های خاصی رانندگی کند، سرعت بگیرد، کاهش سرعت داشته باشد و چرخ هایش را بچرخاند اما این خودرو به حضور شما برای بررسی محیط و برای حصول اطمینان از اینکه شما مراقب دوربرگردان ها و پیچ های جاده هستید، نیاز دارد.

تعدادی از اتومبیل سازان نظیر فورد (F)، به تازگی اعلام کرده اند که آن ها با شرکت هایی مثل اوبر و لیفت همکاری می کنند تا این نوع خودروها را در حوالی شهرها استفاده کنند و بررسی کنند که چگونه می توانند این اتومبیل های خودکار را به شهرها وارد کنند. علاوه بر آن، شرکت هایی نظیر گوگ و گوگل در حال بررسی عملکرد اتومبیل هایشان در مکان های عممومی هستند و شرکت های دیگر در حال بررسی این موضوع هستند که سیستم های خودکار چگونه کار می کنند.

شهرها بزرگ ترین مشکل اتومبیل های خود ران هستند. تصور کنید رانندگی در خیابان های بی قانون منهتن چقدر می تواند دشوار باشد. اکنون دشواری نوشتن برنامه ای برای نرم افزاری که قادر باشد وسایلی را تشخیص دهد که بین خطوط ویراژ می دهند را تصور کنید.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website