هلدینگ توسعه دهندگان

برندها و ابتکار ما:

ما در هلدینگ توسعه دهندگان خالق بهترین ها بوده ایم فرزندانی داریم که در حال رشد هستند و به لوح جان دوستشان داریم و تلاش میکنیم تکامل یابند - با تشکر از مدیر عامل محترم هلدینگ جناب آقای مهندس نریمان پورطلایی مغز متفکر بسیاری از ایده های عالی که باعث ایجاد جنبش ، تحول و پیشرفت بسیاری در کشور شده اند.
info[at]tedsa.com
۰۲۱۲۸۴۲۸۴

ساخته شده با عشق در
استدیو تِدْسا

 

کتاب الکترونیکی PDF رازهای خواب

کتاب الکترونیکی PDF رازهای خواب

 کتاب الکترونیکی PDF رازهای خواب 

کتاب رازهای خواب در قالب کتاب الکترونیکی PDF ارائه شده از مجله توسعه دهندگان فعال در زمینه آموزش ، ایزو ، طراحی وب سایت ، که با کیفیت بسیار عالی تهیه و در اختیار شما قرار داده شده است.

آدمیزاد باید بپذیرد که رفتارش در تمام عرصه ها و  میدانهای زندگی (چه در خیابان، یا بیابان و دریا و کوه؛ یا کارخانه و مزرعـه و اداره و خانه و مدرسه) متاثر از یک رشته مواد درون ریز هم هست که بعضیهاشان را اهل دانش شناسایی کرده اند و بـسیاری از آنهـا هنـوز ناشناخته مانده اند. نام عمومی این مواد هورمون و آنزیم است. بسیاری از این شناختها بدون آگاهی از چگونگی سازو کار ایـن مـواد در بدن و بویژه در مغز است. یعنی دانشمندان نمیدانند که بیشتر این مواد چگونه عمل میکنند، اما کورکورانـه متوجـه شـده انـد رابطـه ی معینی میان هر وضعیت روانی – جسمی با کم و زیاد شدن میزان یک یا چند ماده ی خاص در مغز وجود دارد. علت این نـاآگـاهی در ایـن است که آنان با پدیده ی بسیار پیچیده ای به نام مغز روبرو هستند که ناشناخته ترین پدیده ی دانش طبیعی است.

 

بیش از ۲۰ اندام، آنزیم و هورمون به درون بدن میریزند. این مواد مستقیماً یا غیرمستقیم بر روی زیست جسمی- روانی انـسان و بـر روی زندگی جمعی – فردی او تاثیر میگذارند. این تاثیرات بی واسطه و بی درنگ یا باواسطه و تاخیر، بر روی مغـز و کـارکرد آن اعمـال میشوند. مغز مرکز سامانه ی عصبی انسان است و در اثر کم و زیادشدن هورمونها دچار مشکلاتی میشود که پیامدهای آن ها به صـورت ناهنجاریها ی نهفته؛ و پنهان یا آشکار رفتاری شناخته میشود و فرد و جمع را دچار درد و رنج می کند. روانپزشـکان تـلاش مـیکننـد ازدانش میان رشته ای عصب – روانشناسی برای کاهش این رنج و دردها استفاده کنند. اما نگاه مردم عادی به بیماریهای رفتاری چگونه است؟ آیا برای آنها اهمیتی برابر با بیماری های جـسمی محـض قائلنـد یـا بـه کلـی به آنها بی محلی میکنند؟

 

در مورد ساز و کار خواب هم مانند هورمون ها و آنزیم های مؤثر بر مغز، غفلت شده است و حتی غفلت های بیشتر. بشر تقریباً یک سـوم عمرش را باید در خواب بگذراند، اما شاید کمتر کسی دیده شده که یک سوم توجه اش به خواب باشـد. خـواب در چـشم مـردم عـادی، معمولا به عنوان دوران تعطیلی کل حیات بشری دیده می شده است، و نـه بـه عنـوان پرکـارترین لحظات زیست شبانه روزی. خواب واگذاشته ترین بخش فرهنگ بشر کنونی است، حتی واگذاشته تر از هورمون ها و آنزیمها. بهداشت خواب، تعبیری اسـت ناآشـنا و غریبه. و یاد کردن از آن، شاید ریشخند دیگران را بدنبال داشته باشد. احتمالاً کمتر شنیده ایم که خور و پف و نرسیدن اکسیژن، نه تنها لذت خواب خوب را تباه میکند، بلکه فردا و فرداهای جسمی و روانـی آدم را نیز. شاید سفره خوراکمان را هر چند سال یکبار عوض کنیم، اما هیچ وقت به فکر نوسازی هر ۵ سال یک بار تشک و بالش از دید “بهداشت درست خوابیدن” نمیافتیم. هم اکنون، بالش هایی در بازار لوازم بهداشتی ایران و جهان وجود دارند که قیمـت شـان بـسیار بالاست، بالشی که ارزش این قیمت بالا را نیز دارد، ولی مردم از ضرورت حیاتی آن بی خبرند.


دانلود رایگان PDF

کتاب الکترونیکی PDF رایگان رازهای خواب 

 

حجم دانلود: ۱۷ صفحه – ۳.۱۹ Mb

پسوند فایل:  PDF

لینک دانلود : برای دانلود کلیک کنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

دیدگاه
نام
ایمیل
وب‌سایت