0
  • No products in the cart.
 

کتاب صوتی شادمانی خلاق اثر کریشنا مورتی

شادمانی خلاق اثر کریشنا مورتی

کتاب صوتی شادمانی خلاق اثر کریشنا مورتی

کتاب صوتی شادمانی خلاق اثر کریشنا مورتی

کتاب «شادمانی خلاق» اثر کریشنا مورتی شامل ۴۲ بخش کوتاه است که در هر کدام، مورتی با فردی درباره موضوعی به گفتگو می‌پردازد. این موضوعات تنوع بسیاری دارند، از جمله: علاقه، شرطیت، ترس از خلوت درون، نفرت، بی‌حوصلگی، تعلیم و تربیت، تقدیر، ناامیدی و امید، تضاد، زمان و استمرار، ذهن و دانستگی، “من”، مراقبه، هدف زندگی، مسأله عشق، روانکاوی، رضایت، مرگ، حسادت و موضوعات دیگر است.

جیدو کریشنا مورتی

جیدو کریشنامورتی نویسنده و سخنران هندی در مورد موضوعات فلسفی و معنوی بود. موضوعات او عبارتند از: انقلاب روانی، طبیعت ذهن، مراقبه، روابط انسانی و ایجاد تغییرات مثبت در جامعه. کتاب صوتی شادمانی خلاق نیز از این دسته موضوعات است .او به طور مداوم بر نیاز به انقلاب در روح هر انسان اشاره کرده و تأکید می‌کرد که چنین انقلابی نمی‌تواند توسط یک ماهیت بیرونی، مذهبی، سیاسی، یا اجتماعی رخ دهد.

متن پشت جلد این کتاب

شعلهٔ حقیقت و خجستگی آن هنگامی خاموش می‎گردد که ذهن ـ یعنی ابزار و جایگاه ؛خود؛ ـ اهمیت و نقش و سلطه‎ای بیش از حد پیدا می‎کند و کنترل همه چیز را در اختیار می‎گیرد. خودشناسی آغاز خردمندی است. بدون شناخت خویشتن، آموختن دانش به نابخردی، جهل، ستیز و رنج و اندوه می‎انجامد! من و تو انسان ذاتاً‌ استعداد و ظرفیت شادمانه زیستن، خلاقیت و در ارتباط بودن با چیزی را داریم که برون از حیطهٔ زمان است. شادمانی خلاق موهبتی نیست برای معدودی انسان استثنایی؛ پس چگونه است که اکثریت وسیع آدمیان از موهبت شادمانه زیستن محرومند؟!

بعضی انسان‎ها چگونه با وجود شرایط سخت زندگیشان همواره شادمان هستند. اما برخی دیگر تحت تأثیرات مخرب شرایط و حوادث قرار می‎گیرند و شادمانی درونی خویش را از دست می‎دهند؟!

آیا تمایل دارید ما را در راه تولید کتاب های صوتی ارزشمند و انتشار رایگان آنها حمایت مالی نمایید؟

⭐ من حمایت میکنم


دانلود رایگان پادکست

پادکست رایگان شادمانی خلاق اثر کریشنا مورتی:

 

آیا تمایل دارید ما را در راه تولید کتاب های صوتی ارزشمند و انتشار رایگان آنها حمایت مالی نمایید؟

⭐ من حمایت میکنم

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website