0
  • No products in the cart.
 

بانکی که مشتری جدید قبول نمی‌کند

بانکی که مشتری جدید قبول نمی‌کند

بانکی که مشتری جدید قبول نمی‌کند

مشتری جدید در این بانک آلمانی جایی ندارد

بانک آلمانی “دویچه” اعلام کرده، تا اطلاع ثانوی از پذیرش مشتری جدید خودداری می‌کند.

به گزارش توسعه دهندگان به نقل از جام نیوز، جان کریان، رئیس گروه بانک‌های آلمانی دویچه گفت: بخش مدیریتی این بانک قصد دارد نظارت خود را بر سرمایه‌گذاران و همچنین بخش‌های تولیدی افزایش داده و عملکرد آنها را مورد بررسی بیشتری قرار دهد. وی افزود این بانک قصد دارد، تا زمان انجام این بررسی ها، جذب مشتریان جدید را به تعویق بیندازد.

دویچه بانک بدینوسیله به دنبال جلب اعتماد مجدد بانک‌های بزرگ آلمانی است؛ اعتمادی که در نتیجه بروز شایعاتی نظیر دستکاری سهام، از دست رفته بود.

همچنین از دیگر سو این بانک در حالی کاهش مخارج و هزینه‌های جاری را در دستور کار دارد که با نظارت‌ها و بررسی‌های دقیق مالی برای پولشویی از کانال روسیه مواجه است. جف اروین، مسوول نظارت بر سرمایه گذاری‌ها و فعالیت‌های این بانک، این بررسی‌ها را با کمک مدیران ارشد بخش‌های مالی پیش خواهد برد.
کریان گفت:  آنهاتوجه خود را بیشتر به مشتریانی که سرمایه گذاری‌های قابل توجهی در بخش‌های حساس‌تر انجام داده‌اند، خواهد داشت؛ مانند روسیه که پیش از این اعلام کرده بود سرمایه‌گذاری و همکاری خود را متوقف خواهد کرد.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website