0
  • No products in the cart.
دلیل ترک مشتریان

مطالعات انجام شده توسط موسسه تحقیقاتی راکفلر نشان می دهد که 68% مشتریان به خاطر عدم مراقب شرکتها از آنها، آن شرکت ها را ترک کرده و از دیگر شرکت ها خرید می کنند! دلایل دیگر ترک شرکت ها توسط مشتریان به شرح ذیل می باشد:

در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

دلیل ترک مشتریان

  • 14 درصد به دلیل اینکه خدمات آن شرکت آنها را راضی نمی کند
  • 9 درصد به خاطر خرید از رقباء
  • 5 درصد به خاطر اینکه یک دوست که همان خدمات را ارائه می کند را پیدا کرده است
  • 3 درصد به خاطر عدم نیاز مشتریان به خدمات شما

از طرف دیگر تحقیقات موسسه تینک نشان می دهد که درصد اعظم وفاداری مشتریان از رسیدگی بهتر به مشتری منتج می شود:

دلیل ترک مشتریان

  • 84 درصد وفاداری مشتریان منتج از کیفیت خدمات و سرویس های شما
  • 66 درصد به واسطه کیفیت مذاکران در بخش فروش
  • 62 درصد به واسطه کیفیت فرایند خرید
  • 58 درصد به خاطر خدمات پشتیبانی
No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website