0
  • No products in the cart.
 

چگونگی سازماندهی کمپین های ایمیل مارکتینگ

چگونگی سازماندهی کمپین های ایمیل مارکتینگ

چگونگی سازماندهی کمپین های ایمیل مارکتینگ

شاید تاکنون تجربه راه اندازی کمپین ایمیل مارکتینگ را داشته اید. اگر شما این کار را انجام داده باشید، با مشکلات آن آشنا هستید.

شاید تایم کافی برای تقسیم بندی لیست افرادی که باید برای آنها ایمیل ارسال کنید، نداشته باشید اما باید بدانید که این کار موجب کاهش تعداد کلیک های شما خواهد شد. از طرفی، اگر شما چند کمپین بازاریابی را بطور همزمان برگزار کنید، نمی توانید به اندازه کافی به آنها رسیدگی نمایید.

کمپین های ایمیل مارکتینگ نیاز به پیگیری و توجه بسیار زیادی دارند. آنها باید سازماندهی شده و طبق برنامه مشخص پیگیری شوند.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

کمپین ایمیل مارکتینگ خود را را سازماندهی کنید

شما با سازماندهی کمپین های ایمیل مارکتینگ، به سادگی می توانید آنها را مدیریت کنید. به خصوص زمانی که چند کمپین فعال داشته باشید و پیگیری آنها کار دشواری باشد.

شما باید بدانید که چه ایمیلی را به چه کسی ارسال می کنید، در نتیجه به یک الگوی برنامه ریزی مرتب نیاز دارید تا به شما در این کار کمک کند.

نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتریان می توانند یکی از این ابزارهای کمکی محسوب شوند. شما می توانید به راحتی این نرم افزارها را سفارشی کرده و از امکانات شان بهره مند شوید.

اجازه بدهید بیشتر در این باره توضیح بدهیم.

در ابتدا از شما می خواهیم از این لینک فایل اکسلی را که برای شما آماده کرده ایم دریافت کنید تا در ادامه قدم به قدم پیش برویم.

برنامه کمپین ایمیل مارکتینگ به سه بخش تقسیم می شود:

  1. برنامه ریزی برای ایمیل ( به رنگ سبز مشخص شده اند)
  2. نتایج مربوط به تست A/B (به رنگ قرمز مشخص شده اند)
  3. بررسی نتایج بدست آمده (به رنگ زرد مشخص شده اند)

هرکدام از این سه بخش شامل 25 ردیف هستند که باید در آنها مراحل برنامه کمپین ایمیل مارکتینگ را توضیح دهید؛ طوری که تنها با یک نگاه بتوان به روند طی شده پی برد.

این برنامه ریزی به شما کمک می کند تا بتوانید پیش از ارسال ایمیل به مخاطب، درمورد محتوا و اهدافتان فکر کنید و برنامه مشخصی برای موفقیت در کمپین داشته باشید.

برنامه ریزی برای ایمیل

بخش اولتاریخ ارسال ایمیل: این بخش شما می توانید متوجه شوید که تا به حال چند ایمیل ارسال کرده اید و تاریخ ارسال آنها را نیز در اختیار داشته باشید.

شما در این بخش هر ماه را به 4 هفته تقسیم می کنید و 3 روز در هر هفته را برای ارسال ایمیل مشخص می نمایید.

بخش دومموضوع ایمیل: در این بخش شما باید مشخص کنید که مخاطب باید منتظر چه چیز جدیدی در ایمیل شما باشد؟ کتاب الکترونیکی جدید؟ خبرنامه جدید؟

بخش سومارسال کننده این ایمیل ها چه کسی است؟

بخش چهارمموقعیت: در این بخش باید مشخص کنید که ایمیل شما در چه مرحله ای قرار دارد؟ در حال آماده سازی؟ آماده ارسال؟ ارسال شده؟

بخش پنجمخط موضوع: چه موضوعی انتخاب کرده اید که مخاطب را برای باز کردن ایمیل هایتان وسوسه می کند؟

بخش ششپیش نویس ایمیل: یک پیش نویس از متن ایمیل تهیه کنید و در این قسمت قرار دهید.

بخش هفتهدف: چه هدفی از ارسال این ایمیل داشته اید؟

بخش هشتجامعه هدف: جامعه هدف شما چه کسانی هستند؟

بخش نهلیست ارسال: این ایمیل برای چه کسانی ارسال می شود؟

بخش دهاین ایمیل برای چه کسانی نباید ارسال شود؟

بخش یازدهشخصی سازی برچسب ها: برای ارسال این ایمیل چه آیتم هایی را در نظر گرفته اید؟

بخش دوازدهلینک تصاویر: لینک تصاویری که در این ایمیل قرار دارند.

بخش سیزدهبازدیدکنندگان قرار است پس از دریافت این ایمیل و کلیک بر روی لینک موجود در آن، به چه وب سایتی هدایت شوند؟

بخش چهاردهلینک های داخلی: لینک هایی که در ایمیل وجود دارند را در این بخش کپی کنید.

بخش پانزدهلینک های شبکه های اجتماعی: اگر می خواهید دریافت کنندگان را به دیگر شبکه های اجتماعی دعوت کنید، لینک آنها را در این بخش قرار دهید.

نتایج مربوط به تست A/B

در این قسمت می توانید نتایج بدست آمده از آزمون A/B را ثبت کنید.

بخش اولتست A/B: توضیحات مربوط به تست A/B را در این قسمت بنویسید و معیارهای مربوط به آن را توضیح دهید.

بخش دومخلاصه تست: در این بخش بنویسید که با انجام این تست به چه نتیجه ای می رسید؟

پیگیری نتایج ایمیل

کمپین ایمیل شما تا به اینجا چطور پیش رفته است؟ نتایج بدست آمده را در این قسمت وارد کنید.

بخش اولمجموع ایمیل های ارسال شده: به چند آدرس ایمیل این ایمیل را ارسال کرده اید؟

بخش دوممجموع ایمیل هایی که پیام شما را دریافت کرده اند: چند نفر از کسانی که برایشان ایمیل ارسال کرده اید پیغام شما را دریافت کرده اند؟

بخش سومچند نفر ایمیل شما را باز کرده اند: چند نفر از کسانی که ایمیل شما را دریافت کرده اند، آن را باز کرده اند؟

بخش چهارتعداد کلیک ها: چند نفر از افراد روی لینک موجود در ایمیل کلیک کرده اند؟

بخش پنجایمیل های موفق: تعداد ایمیل های ارسال شده/ تعداد ایمیل های دلیور شده (اگر حدود 95 درصد باشد شما موفق بوده اید)

بخش ششنرخ ایمیل های باز شده: تعداد ایمیل های دلیور شده/ تعداد ایمیل های باز شده ( اگر 20 درصد باشد ایده آل است. یعنی از هر 10 ایمیل 2 ایمیل باز شده است.)

بخش هفتنرخ کلیک: درصد کسانی که روی لینک صفحه ورود کلیک کرده اند.

بخش هشتسرنخ های تولید شده: از طریق این ایمیل ها چند سرنخ بدست آورده اید؟

بخش نهدر این قسمت می توانید بر اساس کمپین خود معیار تعیین کنید.

الگوی کمپین خود را مطابق نیازهایتان تنظیم کنید

همانطور که می دانید شرکت های مختلف ایمیل هایی متفاوت با یکدیگر برای مشتریانشان ارسال می کنند. درنتیجه به شما توصیه می کنیم که برای ایمیل هایتان یک الگوی سفارشی تنظیم کنید که مطابق با اهدافتان باشد.

زمان بندی، محتوا، طراحی و سایر اجزای مربوط به آن باید طبق نیازهایتان طراحی شوند.

با شروع ماه جدید می توانید روی سربرگ Email planning Template راست کلیک کرده و Move or Copy را انتخاب کنید، سپس تیک make copy را بزنید و نام سربرگ ماه جدید را انتخاب کنید.

در نهایتبه یاد داشته باشید که با یک برنامه ریزی خوب، جزئیات مهم را از قلم نمی اندازید و بهتر می توانید نتایج کارتان را پیگیری کنید. چرا که به تمام نیازهایتان در هنگام برنامه ریزی فکر کرده اید.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website