0
  • No products in the cart.
 

سیارکی با اندازه ای بزرگ تر از بلندترین ساختمان روی زمین، ما را پشت سر خواهد گذاشت.

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله توسعه دهندگان  > سیارکی با اندازه ای بزرگ تر از بلندترین ساختمان روی زمین، ما را پشت سر خواهد گذاشت.
سیارک و زمین

سیارکی با اندازه ای بزرگ تر از بلندترین ساختمان روی زمین، ما را پشت سر خواهد گذاشت.

سیارک خطرناکی موسوم به 2002 AJ129 با سرعت سرسام آور و صدای فراوان با فاصله 67000  مایل در ساعت زمین را پشت سر خواهد گذاشت. اما دانشمندان می گویند جای نگرانی نیست. پاول چوداس، رئیس برنامه NASA NEO در JPL گفت: ما 46 سیارک که احتمال دارد در 100 سال آینده با زمین برخورد کنند را رصد می کنیم. وی افزود، احتمال برخورد این سیارک ها با زمین تقریباً 1 در 10 میلیون است. اگر یکی از این سیارک ها با زمین برخورد کند، صدمات جدی به بار می آورد. اما اگر قرار باشد سیارکی با زمین برخورد کند، ناسا برای مقابله با آن برنامه دارد و آماده است. ناسا در سال 2016 دفتر جدیدی را بازگشایی کرد تا سیارک ها و دنباله دارهایی که به زمین نزدیک می شوند را رصد کند که به نام PDCO شناخته شده است.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website