0
  • No products in the cart.
 

چگونگی تاثیر آموزش الکترونیکی در تدریس دوره ی آمار کاربردی

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله توسعه دهندگان  > تکنولوژی و فناوری  > چگونگی تاثیر آموزش الکترونیکی در تدریس دوره ی آمار کاربردی
چگونگی تاثیر آموزش الکترونیکی در تدریس دوره ی آمار کاربردی

چگونگی تاثیر آموزش الکترونیکی در تدریس دوره ی آمار کاربردی

مطالعات در سیستم های نرم افزار آموزش مجازی LMS عمدتاً به لحاظ فنی و با تأکید بر ارزیابی تعامل کامپیوتر و انسان در استفاده از نرم افزار ال ام اس صورت گرفته است.در این مقاله گزارش تعامل اطلاعات را که بر فرآیندهای دوره ی آموزش الکترونیکی که در تدریس دوره ی آمار کاربردی استفاده می شود را ارزیابی می کنیم و ارائه می دهیم. دوره آموزش eLearning به عنوان مترادف سیستم های اطلاعاتی استفاده می شود. این مقاله به بررسی مسائل گمشده زمینه در اطلاعات ذخیره شده در سیستم های اطلاعاتی پرداخته است. با استفاده از چهارچوب نمادشناسی به عنوان راهنما، محققان، دوره های آموزش مجازی موجود را با توجه به مدل پیشنهاد شده برای بهبود طراحی دوره ها و نرم افزارهای e-learning برای برنامه های آموزش الکترونیکی آینده ارزیابی نموده اند.

با استفاده از چارچوب نمادشناسی به عنوان راهنما، نحو، حوزه های معنایی، عملی و اجتماعی، شناسایی شدند. مشکلات تعامل اطلاعات شناسایی شده که شامل دستورالعمل های مبهم، اطلاعات ناکافی، عدم صدا، مشکلات طراحی رابط در میان دیگران است. بنابراین محققان چالش های گمشده را در زمینه اطلاعات، هنگامی که داده ها در یک سیستم اطلاعات ذخیره می شود قابل توجه قرار می دهند. این مطالعه با ارائه یک مدل تعامل اطلاعات انسانی برای بهبود مسائل کیفیت ارتباط تعامل اطلاعات در طراحی دوره آموزش الکترونیکی در یادگیری سیستم های مدیریتی و سایر سیستم های اطلاعاتی را نتیجه گیری می کند.

پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) منجر به پذیرش نوآوری در زمینه های مختلفی از زندگی شده است. بخش آموزش و پرورش، پیگیری مداوم سیستم های مدیریت آموزش مجازی (lms) و یادگیری را برای ارائه فرصت های یادگیری جایگزین برای دانش آموزان مد نظر قرار داده است، در حالی که گسترش مرزهای تدریس و یادگیری دانش آموزان غیر قابل دسترس می باشد. این دسته از دانش آموزان به ویژه کارگران و دانش آموزان از راه دور که نمی توانند برای تدریس و یادگیری چهره به چهره به علت تعداد زیادی از عوامل می باشند.

مطالعات درمورد سیستم آموزش مجازی lms عمدتا به لحاظ فنی و با تاکید بر ارزیابی فرایندهای تعامل کامپیوتری انسانی (HCI) در استفاده از نرم افزار ال ام اس بوده است. با این حال، فراتر از رابط کاربری (UI) ، فرآیندهای تعامل اطلاعات است که در آن کاربران سعی در درک اطلاعات ارائه شده از طریق نرم افزار یادگیری الکترونیکی در برخی از زمینه های خیالی دارند. این عمدتا به این دلیل است که اطلاعاتی که به کاربران ارائه شده، معنا و ویژگی های عملی ندارند. و حتی بیشتر این واقعیت چالش برانگیز است که ارزش واقعی اطلاعات ارائه شده به کاربران از کارشناس محتوا، توسعه دهنده محتوا و تسهیل کننده به کاربر منتقل شده است و شکافهای تعامل اطلاعاتی را در بر می گیرد. این باعث می شود که حتی برای شرکت کنندگان در آن دوره آموزش الکترونیکی برای به حداکثر رساندن اطلاعاتی که به آنها داده شده برای ساختن دانش مورد انتظار در دوره آموزش الکترونیکی که مورد نیاز است نیز دشوارتر باشد. تفاوت در رفتار انسان و ویژگی های محیطی مانند ادراک، فرهنگ و تکنولوژی در میان دیگران ممکن است برتعامل کاربران با اطلاعات تاثیر بگذارد. این مقاله تلاش می کند تا تجارب تعامل انسان و اطلاعات متقابل اطلاعات را در میان شرکت کنندگان در یک دوره آموزش الکترونیکی در پلت فرم نرم افزار آموزش الکترونیکی بررسی کند.

در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تعامل اطلاعات بشر در یک سیستم اطلاعاتی پرداخته است.  اشخاص بازیگران شرکت کننده در یک دوره آموزش الکترونیک در آمار کوهنوردی کاربردی (eSIAC)، توسط آمار مرکز خدمات (SSC) دانشگاه ریدینگ، انگلستان بوده اند. دوره eSIAC یک دوره توسعه گرا است. هر کس که بخواهد داده های اقلیمی را تجزیه و تحلیل کند و از نتایج برای بهبود تصمیم گیری در کشاورزی، غذا، امنیت، سلامت، گردشگری و هر بخش دیگر که آب و هوا تاثیر می گذارد استفاده کند. خدمات هواشناسی (MET) که اغلب پیش بینی های کوتاه مدت و متوسط ​​را ارائه می دهند پیدایش این دوره را منجر شده اند. در بهترین حالت، پیش بینی های میان مدت پیش بینی فصل آینده هستند و در کشاورزی، گردشگری و بسیاری از بخش های دیگر مفید هستند. این پیش بینی ها مفید هستند، اما آنها درپایه از دست رفته اند. تجزیه و تحلیل داده های تاریخی می تواند یک خط پایه ارزشمند که کوتاه است و پیش بینی های متوسط ​​می تواند بر روی آن تأثیر بگذارد را ارائه دهد. به این ترتیب، یک تصویر واضح تر از آنچه که واقعا در آب و هوای ما اتفاق می افتد می تواند ساخته شود، که می تواند منجر به تصمیم گیری بهتر در صنعت و دولت شود.

در این دوره، شرکت کنندگان یاد می گیرند چگونه با استفاده از مطالعه مجموعه داده های تاریخی، نتایج ارزشمندی کسب کنند. SSC از طریق همکاری با خدمات MET در سراسر جهان داده های واقعی برای شرکت کنندگان در این دوره برای تمرین را ارائه مینماید، مبتنی بر این فرض است که بهترین راه یادگیری آمار، استفاده از آن در نمونه های واقعی است. دوره بر روی مودل اجرا می شود، یک سیستم مدیریت یادگیری است اما محتویات با استفاده از اصطلاحات داستانی تعبیه شده با ترکیبی از متن، تصاویر، فیلم ها و فایل های صوتی توسعه یافته است. اصطلاحات داستانی کمک می کند تا دوره های آموزش الکترونیکی فراگیر را با ویژگی های فوق العاده ساده و قدرتمند ایجاد کنند.

این مطالعه از یک کارآموزی دانشجویان تابستان آغاز شد که نویسنده اصلی آن را به عنوان یک توسعه دهنده محتوای الکترونیکی آموزشی در مرکز خدمات آماری، دانشگاه Reading، انگلستان از ژوئیه – سپتامبر 2014 عنوان کرد؛ و سپس از همان ماه سپتامبر- دسامبر 2014 به عنوان یک تسهیل کننده آموزش الکترونیکی کار کرد. از وظیفه انتقاد و بررسی دوره قبلی دوره eSIAC، مشاهده شد که مشکلاتی چون اطلاعات متناقض با سیستم اطلاعاتی (دوره آموزش مجازی) وجوددارد. بدین ترتیب محتوای درس به این نتیجه رسید که از ویژگی های عملی و معناشناختی برای ایجاد دانش مورد انتظار از محتوای دوره وجود ندارد. این ها به عنوان مشکلی با طراحی رابط کاربری سیستم های اطلاعاتی در نظر گرفته شدند. بنابراین این مطالعه به دنبال کشف استفاده از چارچوب نشانه شناسی به عنوان یک لنز برای ارزیابی پروسه های تعامل اطلاعات و انسان در دوره آموزش مجازی به عنوان یک پروکسی برای سیستم های اطلاعاتی بوده است.

در چارچوب این مطالعه، چارچوب نماد شناسی به عنوان مبنایی برای بررسی دوره آموزش مجازی که مترادف با یک سیستم اطلاعاتی (IS) است استفاده میشود که با نمایش نمادین از واقعیت ارتباط دارد. این کار کارشناسان و توسعه دهندگان محتوا از این دوره برای ایجاد و ارتباط مواد دوره برای شرکت کنندگان است که باید بتوانند مطالب را در محدوده های اجتماعی خاصی درک کنند.

تمرکز محققان بیشتر در سطح عملکرد اطلاعات انسان از چارچوب نمادشناسی از سطح پلتفرم IT بیشتراست. این به خوبی با مطالعه ارتباط دارد، زیرا دوره های آموزشی eLearning (آموزش مجازی) مانند بیشتر سیستم های اطلاعات است  که در حال حاضر به صورت خودکار یا الکترونیکی در طبیعت خود هستند. بنابراین، جهان فیزیکی، تجربی و اجزای نحوی در نظر گرفته شده اند که به طور کامل در کلاس آموزش الکترونیکی نمایش داده شده اند. تاکید بر بیانیه مشکل برای این مطالعه، پیش بینی شده است که در رابط کاربری بین پلتفرم فناوری اطلاعات و عملیات اطلاعاتی بشر از چارچوب نمادشناسی حتی می تواند چالش هایی را ایجاد کند. در واقع مشکلات شکاف اطلاعات بین افرادی که در کل آموزش الکترونیکی شرکت دارند از کارشناسان محتوا، از طریق توسعه دهندگان محتوا و سپس تست کنندگان و معلمان غیر تدوین شده، تسهیل کننده ها و در نهایت کاربران یا شرکت کنندگان از پیش بینی آن فاصله ی زیادی ندارند.

چارچوب تحقیق تاثیر آموزش الکترونیکی

این مطالعه در دو بخش انجام پذیرفته است که به دنبال مدل کمی- کیفی است. بخش اول نمایانگر مرحله اکتشافی است که هدف آن مشخص کردن عوامل مختلفی است که بر درک شرکت کنندگان برخی از جنبه های محتوای دوره آموزش مجازی با شناسایی شکاف اطلاعات با استفاده از چارچوب نمادشناسی به عنوان یک راهنما تأثیر می گذارد. بنابراین در این مرحله یک رویکرد کمی استفاده شده است که به دنبال رویکرد کیفی در مرحله بعدی مطالعه بوده است. بنابراین داده ها برای این مرحله از مطالعه شامل بررسی از شرکت کنندگان فوری گذشته در دوره eSIAC در مورد مسائل مربوط به تعاملات آنها با اطلاعات محتوا در محتوای درس منتقل می شود. نتایج حاصل از اکتشاف مطالعه در این مقاله تجزیه و تحلیل و ارائه شده است که منجر به یک مدل مفهومی پیشنهادی اطلاعات انسانی شده است. مرحله بعدی این مطالعه شامل استفاده از تکنیک های کیفی است که برای پرداختن به فقدان عمق معمول تکنیک های کمی می باشد.

با در نظر گرفتن چالش های فعلی از دست رفته اطلاعات زمانی که داده ها در سیستم های اطلاعات ذخیره می شود، در این مورد دوره آموزش eLearning، محققان یک مدل مفهومی از تعامل اطلاعات بشر ارائه می دهند که هنگامی که در طراحی رابط کاربری اطلاعات برای سیستم های اطلاعاتی قرار می گیرد کمک می کند تا خروجی ها را از سیستم های اطلاعاتی بهبود بخشد و اطلاعات را عملی تر کند.

مدل تعامل اطلاعات پیشنهادی انسان بر این فرض استوار است که در سطح نحوی، داده ها از توسعه محتوا از دوره آموزش الکترونیک تا حد زیادی توسط رابط انسان وکامپیوتر (HCI) گرفته شده که در کلاس مجازی با استفاده از ماژول (LMS) و بیان داستان ساخته شده است. با این حال، شکاف های معنایی و عملی در رابط انسان و اطلاعات که معنای محتوای درس می باشد وجود دارد که باید توسط شرکت کنندگان جذب شود تا دانشی را که دراین دوره انتظار می رود به دست آورند. حتی بیشتر مسئله سازگاری و استفاده از دانش موجود در محیط اجتماعی خاص شرکت کنندگان چالش برانگیز است، که وابسته به فرهنگ و بسیاری از عوامل دیگر در داخل محیط اجتماعی شرکت کننده می باشد.

در حالیکه سیستم های اطلاعات سنتی (IS) مانند چرخه زندگی توسعه سیستم (SDLC) توسعه می یابند، بسیار روش هایی برای توسعه سیستم های اطلاعاتی، درست همانند استفاده از SDLC برای دوره آموزش الکترونیک است، این رویکردها بیشتر بر روی سطح نحوی یا سطح پلاتفرم فناوری اطلاعات، بدون توجه و یا با توجه کمی به توابع اطلاعات انسان تمرکز می کنند. با این حال، فراتر از پلت فرم فناوری اطلاعات فعالیت های تعامل اطلاعات می باشد، که در آن کاربران سعی میکنند تا معنی محتوا از سیستم های اطلاعاتی را از متن اطلاعات، در اغلب موارد از سیستم اطلاعاتی موردی ذخیره شده در سیستم ایجاد کنند. رویکرد یکپارچه به طراحی IS که تمرکز بر رسیدگی به هر دو عملکردهای فناوری اطلاعات و عملکردهای اطلاعات انسانی این بود که به کاربران محتوایی نزدیک به کامل را ارائه نماید که درک و قابلیت استفاده اطلاعات از آنها را در IS برای ایجاد دانش جدید افزایش دهد. بنابراین این مدل پیشنهاد شده کمک به ایجاد پلی عظیم درشکاف اهداف ایجاد کنندگان اطلاعات و کسانی از کاربران که به دنبال ایجاد زمینه ی عملگرایی بیشتر  IS هستند، مفید خواهد بود.

نتیجه گیری

با استفاده از چارچوب نماد شناسی به عنوان یک راهنما، مفاهیم نحوی، معناشناختی، عملگرا و شکاف اجتماعی و یا مشکلات شناسایی شده اند. این مشکلات تعامل اطلاعات شامل شناسایی مبهم، اطلاعات ناکافی، عدم صدا، مشکلات طراحی رابط مشخص شده است. بنابراین محققان، چالش های ازدست دادن اطلاعات را هنگامی که داده ها در یک سیستم اطلاعاتی ذخیره می شود، با ارائه یک مدل تعامل اطلاعات اطلاعاتی برجسته نموده اند. نتایج این دو مطالعه همزمان به بهبود فرآیند طراحی دوره آموزش آنلاین توجه دارد: یک رویکرد نماد شناسی؛ و کیفیت سیستم های اطلاعاتی در سامانه آموزش مجازی.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website