0
  • No products in the cart.
 

کشف شباهت قابل توجهی بین تیتان ماه زحل و زمین توسط کاسینی سفینه فضانوردی ناسا

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله توسعه دهندگان  > کشف شباهت قابل توجهی بین تیتان ماه زحل و زمین توسط کاسینی سفینه فضانوردی ناسا
کاسینی و کشف جدید

کشف شباهت قابل توجهی بین تیتان ماه زحل و زمین توسط کاسینی سفینه فضانوردی ناسا

سفینه فضانوردی کاسینی به سفر طولانی مدتی رفته بود که سال گذشته به پایان رسید. کاسینی با هدف جمع آوری اطلاعات از سطح زحل و قمرهای آن به این ماموریت فرستاده شده بود که به خوبی توانست اطلاعات فراوانی برای دانشمندان ناسا تهیه کند. کاسینی اطلاعات جالب توجهی تهیه کرده است که نشان دهنده وجود شباهت هایی بین زمین و زحل است و این اطلاعات برای چندین سال بعد برای دانشمندان کافی است. بر روی سطح زحل مایعی مشاهده شده است که از هیدروکربن و یخ حاصل از آب است. این اکتشاف نشان دهنده شباهت قابل توجه آب روی زمین و هیدروکربن های تیتان است. رودخانه ها و دریاچه های تیتان، شبیه زمین دارای ارتفاعی هستند که به جاذبه جهان مربوط است. اطلاعات نشان می دهند که علاوه بر کشف ارتفاع سطح دریا بر روی تیتان دارای آبخوان های زیرزمینی نیز هستند که این مایع از میان صخره های متخلخل عبور می کند و به بسترهای دیگر می رسد.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website