0
  • No products in the cart.
 

کتاب الکترونیکی PDF هوش مالی میلیاردر داشته باشید از رابرت کیوساکی

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله توسعه دهندگان  > انگیزشی و موفقیت  > کتاب الکترونیکی PDF هوش مالی میلیاردر داشته باشید از رابرت کیوساکی
هوش مالی میلیاردر داشته باشید

کتاب الکترونیکی PDF هوش مالی میلیاردر داشته باشید از رابرت کیوساکی

کتاب الکترونیکی PDF هوش مالی میلیاردر داشته باشید از رابرت کیوساکی :

یکی از دیگر نوشته های نویسنده کتاب های موفقیت، رابرت کیوساکی کتاب هوش مالی میلیاردر داشته باشید میباشد که استدیو تِدْسا( ارائه دهنده مجله توسعه دهندگان فعال در زمینه های آموزش، ایزو ، طراحی وب سایت، متخصص سئو و بهینه سازی وب سایت) افتخار این را دارد که این کتاب را برای شما دوستان ارائه کند.

همه ما داستان هایی درباره برنده شدن در مسابقات قرعه‌کشی شنیده‌ایم که افراد کاملاً تصادفی می‌شوند. برخی دیگر هم با خریدن خانه یا خریداری اماکن گوناگون در مدت زمان کوتاهی سود می‌کنند و ثروتمند می‌شوند. در مقابل نیز شنیده‌ایم که افراد با خرید اوراق بهادار و یا خرید سکه‌های طلا ضرر می‌کنند و همه سود و سرمایه خود را به یکباره از دست می‌دهند. حرف ما هیچکدام از چیزهایی که در بالا گفتیم نیست. در کتاب هوش مالی میلیاردر داشته باشید ما می‌خواهیم روشهایی را به شما معرفی کنیم که با حذف هرگونه ضرر و زیان به میزان سود و سرمایه بالایی دست پیدا کنید.

ﻣﻦ ﺧﻮدم از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ در دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارای در آن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻮدم. ﺑـﻪ ﻃـﻮری ﮐـﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼک و ﻣﺴﺘﻐﻼت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ، اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺧﺮﯾـﺪ و ﻓـﺮوش ﻃـﻼ ﻣـﯽ ﮐـﺮدم. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ۲۵ ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻢ، ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ را ﻣﯽﺧﺮﯾﺪم. ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺳـﻮد ﺑـﺎﻻ در ﺳـﮑﻪ ﻫـﺎی ﻃـﻼ ﺧﯿﻠـﯽ امیدوار شده بودم اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺮﺳﯽ در دل داﺷﺘﻢ و ﻧﮕـﺮان ﺑـﻮدم ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ دوﺑﺎره ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را از دﺳﺖ ﺑـﺪﻫﻢ و دوﺑـﺎره ﺳﺮﺧﺎﻧﻪ ی اول ﺑﺮﮔﺮدم. ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﻫـﺮ اوﻧـﺲ ﻃـﻼ افزایش قیمت داشته باشد. ﺑـﺴﯿﺎری از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑﯿـﺸﺘﺮ ﺳـﺮﻣﺎﯾه ی ﺧـﻮد را ﺻـﺮف ﺧﺮﯾﺪ ﺳﮑﻪ ﻫﺎی ﻃﻼ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﮐﺎرﻫـﺎی ﺧـﺎرق اﻟﻌـﺎده و ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و از دﯾﮕﺮان ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ دﻻر ﻗﺮض ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳـﮑﻪ های طلا خریدند. اما من همانند آن ها نیودم و محتاطانه فکر می کردم. یک سال بعد قیمت طلا به نصف کاهش پیدا کرد و من تمام سکه ها را فروختم. در خرید و فروش طلا اگر چه سود فراوانی نکردم اما طلا به من درس های زیادی آموخت. من یاد گرفتم در هر زمانی و با هر سرمایه ای می توان شکست خورد.(دانلود کتاب فارسی)

در آن موقع ارزش بالای اطلاعات و هوش مالی را شناختم و فهمیدم میزان ثروت هر کس به میزان آگاهی و بصیرت او از مسائل مالی بستگی دارد نه به میزان پولی که در جیب اوست.


دانلود رایگان PDF

کتاب الکترونیکی PDF رایگان هوش مالی میلیاردر داشته باشید از رابرت کیوساکی :

حجم دانلود: 38 صفحه – 1.31Mb

پسوند فایل: PDF

لینک دانلود : برای دانلود کلیک کنید.

1 Comment
  • حمیده
    پاسخ
    Posted at 3:12 ب.ظ, 11/11/2018

    سلام بقیه فصلهای کتاب در دانلود رایگان نیست چگونه باید کل کتاب را تهیه کنیم؟

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website