0
  • No products in the cart.
 

یکپارچه سازی مدیریت دانش (KM) و یادگیری الکترونیکی (eLearning) (قسمت دوم)

هلدینگ توسعه دهندگان | آموزش مجازی | اخذ ایزو | طراحی سایت > مجله توسعه دهندگان  > تکنولوژی و فناوری  > یکپارچه سازی مدیریت دانش (KM) و یادگیری الکترونیکی (eLearning) (قسمت دوم)
کپارچه سازی مدیریت دانش (KM) و یادگیری الکترونیکی (eLearning) (قسمت دوم)

یکپارچه سازی مدیریت دانش (KM) و یادگیری الکترونیکی (eLearning) (قسمت دوم)

مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی، دو رشته ای است که اخیرا به یکدیگر نزدیک شده اند و ادغام شده اند. مدل های مختلفی برای این ادغام وجود دارد. در قسمت اول توضیح مختصری درباره هر کدام از این مفاهیم دادیم، و در ادامه چند مدل از ادغام آن ها را معرفی کردیم. درقسمت دوم  به بررسی مدل های دیگر آن خواهیم پرداخت.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

2.5. مدل حساس InterCog

میسون مدل حساس سازی (InterCog (ISMM را برای تجزیه و تحلیل و درک مفاهیم رایج در زمینه ی آموزش الکترونیکی و مدیریت دانش را پیشنهاد می کند. این مدل می تواند برای ایجاد یک رویکرد استراتژیک برای برنامه ریزی، توسعه، پیاده سازی و استفاده از استانداردهای یادگیری الکترونیکی استفاده شود. این ممکن است با توصیف آموزش الکترونیکی و مدیریت دانش “منطقه مشکل” با مفاهیم بسیار عمومی و ساده مورد استفاده قرارگیرد. تاکید اصلی بر رابطه با یادگیری، دانش و تفکر قرار داده شده است. زمینه متشکل از سوالات “ابتدایی” چه کسی است، چه چیزی، چه وقتی، کجا، چگونه، چرا، و اگراست. این باعث می شود که وضعیت را درحین حفظ یک دیدگاه پیچیده، ساده درک نمود. مدل ISMM مدل تلفیقی نظری KM و EL است که پیشنهاد می کند به آن ادغام بعد سوم – دانستن اضافه شود.

2.6 مدیریت دانش و مدل پذیرش آموزش الکترونیکی

مطابق با مدل یادگیری شخصی پیشنهاد شده توسط شیخ وعرفان، آموزش الکترونیکی می تواند از هر دو طریق دانش صریح یا ضمنی صورت گیرد. Kunifuji افزایش بهره وری از سیستم های نرم افزار آموزش مجازی LMS با تکمیل مدل یادگیری شخصی با روش های مدیریت دانش برای تبدیل دانش ضمنی به صریح را پیشنهاد می کند. این رویکرد به عنوان یک مدل نظری برای تصویب مدیریت دانش سیستم آموزش مجازی lms توصیف شده است. اصطلاح “تصویب” در اینجا به عنوان کاربرد تکنیک های خاصی برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح شناخته شده است. در مدیریت دانش یک مدل الگوی پذیرش آموزش مجازی ایجاد دانش، کسب، ارزیابی و بازخورد به عنوان دانش ضمنی با تبدیل متناظر به دانش صریح نمایش داده می شود. از سوی دیگر، سازمان دانش، ذخیره سازی، انتشار و بازیابی، به عنوان دانش صریح نشان داده می شود که می تواند تبدیل به دانش ضمنی شود. مدیریت دانش مدل سازگاری آموزش مجازی شامل چهار مرحله زیر است: ایجاد دانش و کسب؛ سازماندهی دانش و ذخیره سازی؛ انتشار دانش و بازیابی؛ ارزیابی وبازخورد.

2.6.1 ایجاد و کسب دانش

دانش ضمنی در هر دو تعامل مستقیم (انسانی-انسان) یا آنلاین (انسان-ماشین) ایجاد می شود. این می تواند به عنوان آموزش یا ارتباط شغلی بین شرکت کنندگان / کارمندان آموزش دیده رخ دهد. حرکت به مرحله دوم، این دانش به دانش صریح تبدیل می شود و در سیستم های مدیریت دانش و آموزش مجازی ذخیره می شود. کسب دانش ضمنی و صریح با فعالیت های مختلف انجام می شود و از تمام منابع آنلاین و آفلاین در دسترس استفاده می کند.

2.6.2 سازماندهی و ذخیره سازی دانش

مدیریت دانش با سیستم نرم افزار آموزش مجازی


سازمان دانش برای استفاده و استفاده مجدد در یک سازمان مدرن یک چالش پیچیده است و بر کل چرخه مدیریت دانش تاثیر می گذارد. سیستم lms ، منابع دانش خود را در قالب مناسب و در دسترس استفاده توسط معلمان و دانش آموزان سازماندهی می کند. بنابراین مدل پیشنهاد می کند که یادگیری الکترونیکی را با مدیریت دانش، سازماندهی دانش و تکنیک های ذخیره سازی تکمیل کند و نتیجه ی آن بهبود فرآیند یادگیری است. بازیابی دانش فرایند بسیار وابسته به ذخیره سازی مناسب دانش در سیستم های مدیریت دانش و آموزش آنلاین است. بنابراین، سیستمی کردن و منابع اطلاعاتی به خوبی سازمان یافته در مخازن دیجیتالی دانش و یا وب سایت ها ذخیره می شوند که برای نیازهای هر دو مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

2.6.3 انتشار دانش و بازیابی

چندین تکنیک مدیریت دانش (مرور، جستجو، استخراج اطلاعات، نقشه برداری دانش) در یادگیری الکترونیکی برای ساختار و بازیابی محتوای دیجیتال استفاده می شود. این امر به دسترسی و بازیابی منابع دانش کمک خواهد کرد. توزیع دانش نه تنها برای کارکنان سازمان، بلکه همچنین برای مشتریان وهمکاران نیز مهم میباشد. مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی می توانند از ایمیل، چت، انجمن های گفتگو، وب کنفرانس ها (و یا ویدئو کنفرانس ها) و ابزارهای شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن، توزیع و ارائه دانش استفاده کنند.

2.6.4 ارزیابی و بازخورد

نظرات و ارزیابی از زبان آموزان و معلمان می تواند به عیب یابی و توسعه سیستم آموزش الکترونیکی کمک کند. مدل برای تکمیل مدیریت دانش با این عناصر ضروری، آموزش الکترونیکی را پیشنهاد می کند. بازخورد کاربران امکان توسعه بیشتر سیستم های مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی را فراهم می کند و آنها را با نیازهای سازمان سازگار می کند.

کاربرد مدل ممکن است مزایای زیر را داشته باشد:

تبدیل دانش ضمنی. با تبدیل دانش ضمنی به صریح، سیستم های آموزش الکترونیکی و مربیان به آسانی می توانند منابع دانش را ارائه نمایند، در حالی که کارکنان و دانش آموزان می توانند دانش را در راه راحت تر بدست آورند. ارتقاء سازمان دانش و بازیابی. آموزش الکترونیکی می تواند از چندین سازمان دانش و مدیریت دانش برای بهبود سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (lms) وکارائی فرایند یادگیری استفاده کند. برای مثال، شرکت کنندگان در آموزش الکترونیکی می توانند به بانک دانش از سیستم مدیریت آموزشی دسترسی داشته باشند. بهبود اشتراک دانش و مدیریت. پذیرش روش مدیریت دانش در سیستم های یادگیری الکترونیکی اجازه می دهد تا نوآوری و فرهنگ دانش اشتراکی باز در سازمان ارتقاء یابد.

در واقع، یادگیری یک فرآیند تعامل بین دانش آموزان، معلمان و برنامه درسی است. کارایی آن به تعامل نزدیک بین عناصر بستگی دارد. مدل پیشنهادی مدیریت دانش و آموزش مجازی برای بهبود عملکرد آموزش الکترونیکی طراحی شده است، که به درستی این عناصر را هماهنگ می نماید. نویسندگان بر این باورند که تبدیل دانش ضمنی، سازماندهی مناسب و بازیابی دانش، بهبود اشتراک گذاری دانش و مدیریت باید به صورت سازگار در ارتباط با مزایای تصویب مدیریت دانش و آموزش الکترونیکی باشد. مدل تصویب شده ی مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی اتخاذ رویکردهای خاص مدیریت دانش برای آموزش الکترونیکی برای افزایش کارایی یادگیری مجازی را پیشنهاد میکند.

2.7 مدل سیستم یادگیری دینامیک

اونگارتی وتیلبرگ وب، مدیریت دانش و  آموزش مجازی را اجزای مهمی از اجازه ی ادغام یادگیری از هر دو رشته می دانند. یادگیری ممکن است زمینه مشترک باشد، زمانی که مدیریت دانش و  آموزش مجازی رویکردهای نظری متمایز دارا هستند، می توانند ترکیب و مکمل یکدیگر باشند. برای این هدف، مدل سیستم یادگیری دینامیکی (DLS) با ترکیب سه جزء – مدیریت دانش،  آموزش مجازی و تضمین یادگیری پیشنهاد شده است AOL)). اطمینان از یادگیری به عنوان یک فرایند سیستماتیک و عمدی توصیف شده است که یادگیری مورد نظر را مشخص می کند و فرآیند سنجش دستاورد آن و بهبود یادگیری و فرایند برای دستیابی به آن را فراهم می کند. AOL نیز به عنوان ارزیابی نتایج یادگیری، ارزیابی، جنبش ارزیابی نتایج، ارزیابی یادگیری دانش آموز، تضمین یادگیری شناخته شده است. تضمین مربوط به ماهیت سیستماتیک و چند بعدی از روند است – که محدود به ارزیابی نتایج یادگیری نیست. مدیریت دانش،  آموزش مجازی و تضمین زنجیره ارزش یادگیری تشکیل شده است، به چهار گروه / فاز تقسیم می شود:

تجزیه و تحلیل سطح مقدماتی و تنظیم هدف؛

  • تجزیه و تحلیل نیاز فردی / گروهی؛
  • طراحی و توزیع دانش / یادگیری؛
  • دانش / یادگیری افزایش اندازه گیری و تجزیه و تحلیل.

هر یک از این سه رشته، اهداف اصلی خود را دارند. مدیریت دانش بر دانش سازمانی که توسط افراد شکل گرفته است متمرکزشده است. جنبه اصلی  آموزش مجازی یادگیرندگان فردی است در حالیکه تاثیرگذاری آن را بر کل سازمان می باشد. اطمینان از یادگیری بر روی دستیابی به اهداف خاص تجاری متمرکز شده است و این امر با مدیریت داده ها، بیرون گرایی یادگیری ضمنی، یادگیری فردی با دانش صریح، و غیره هماهنگ است. با هم، آنها به سازمان اجازه ی توسعه رویکرد سیستمی به دانش و یادگیری را می دهند. بخش مهمی از سیستم یادگیری داینامیک ارزیابی است که اقدامات آن را تحت تاثیر سازمان تولید شده توسط مدیریت دانش و  آموزش مجازی قرار می دهد. در این مرحله، نتایج یادگیری در سطح برنامه یادگیری یا سازمان تحلیل می شود. نتایج ممکن است به بهبود سیستم یادگیری کمک کند. به این ترتیب دایره ی توسعه ی بسته ی سازمان شکل گرفته است. اهداف اصلی سیستم های مدیریت دانش بر روی آنچه دانش ضمنی و صریح است و چگونگی آن مدیریت می شود: ایجاد، سازماندهی، به اشتراک گذاری، حفظ، جمع آوری، گرفتن و غیره.

مدیریت دانش بر دانش سازمانی که توسط افراد شکل گرفته است متمرکزشده است. جنبه اصلی  آموزش مجازی یادگیرندگان فردی است در حالیکه تاثیرگذاری آن را بر کل سازمان است.

نتیجه مدل سازمانی معتبر، قوی و دینامیک است که عناصر منحصر به فرد مدیریت دانش،  آموزش مجازی و AoL را ترکیب می کند. مدل، تضمین توسعه سازمان را با توجه به نیازهای فردی، گروهی و سطح موسسه تضمین می کند. تجزیه و تحلیل چند سطحی یادگیری، بینش لازم برای تغییرات و پیشرفت در هر یک از سطوح سازمانی را فراهم می کند. مدل ممکن است برای سازمان های آموزشی و تجاری مناسب باشد؛ با این حال، رویکرد AoL به طور گسترده در محیط یادگیری دانشگاهی پذیرفته شده است. برای سازمان های تجاری، لازم است رویکردها و فرآیندهای مناسب AoL را توسعه دهند. این مدل ادغام مدیریت دانش و یادگیری الکترونیکی با اضافه کردن عنصر سوم – تضمین یادگیری را نشان می دهد. این مدل نظری مستلزم تکمیل و اعتبار بیشتری است.

در این مقاله دو قسمتی هفت مدل برای ادغام مدیریت دانش و  آموزش مجازی در ادبیات تجزیه و تحلیل را بررسی شدند. فقط مدل اشمیت به طور عملی در محیط نمونه ی اولیه با پذیرش کاربر نسبتا خوب اجرا شد. با این حال،  به پشتیبانی پیاده سازی برای عملکرد عمومی مدیریت کاربر نیاز است که ممکن است کار چالش برانگیز و نیازمند تحقیق بیشتری باشد. مدل های دیگر نظری هستند و نیاز به توضیح بیشتر و اعتبار سنجی دارند. برخی از نویسندگان قصد ندارند تحقیق بیشتری را انجام دهند تا اعتبار و آزمایش مدل های خود را بررسی نمایند.

تجزیه و تحلیل این مدل ها استفاده از هر دو رویکرد – ادغام (هر دو رشته ها به عنوان یکسان) و تصویب (روش ها و تکنیک ها زمانی که یک رشته مورد استفاده قرار می گیرد تا دیگران را ارتقا دهد) را نشان می دهد. روش پذیرش در مورد هر دو جهت – روش های EL ممکن است در KM اعمال شود و روش های KM که برای افزایش  آموزش مجازی مورد استفاده قرار می گیرند، استفاده شد.

رویکرد ادغام به دنبال زمینه مشترکی از مدیریت دانش و  آموزش مجازی است. چندین نویسنده یادگیری را به عنوان زمینه مشترک شناسایی کرده، اما برای ادغام KM و EL استفاده از جزء اضافی (مانند زمینه، سطح بلوغ دانش و تضمین یادگیری) را پیشنهاد نمودند. مدل سیستم یادگیری دینامیکی بهترین مثال برای مبنای یکپارچگی در یادگیری به عنوان زمینه مشترک میباشد. با این حال، تضمین یادگیری رویکرد خاص به محیط دانشگاهی است و ممکن است برای اجرای آن در محیط کسب و کار مشکل ساز باشد.

تنوع مدل های ادغام به وضوح نشان می دهد که به طور کلی هیچ کس بهترین راه را نپذیرفته است – باید بر اساس نیازهای سازمان انتخاب و آماده سازی شود. انتخاب رویکرد پیوند (ادغام یا پذیرش) و انضباط پایه برای بهبود بستگی به نیاز تجاری خاص دارد – که دو رشته باید در درجه اول توسعه و پیشرفت یابند. ادغام “تمیز” با اولویت های مشابه از رشته ها ممکن است بر مبنای یادگیری مشترک باشد.

4. نتیجه گیری

توسعه مدیریت دانش و آموزش مجازی به طورطبیعی هر دو رشته را به هم نزدیکتر و تشویق به ادغام می نماید. چندین مدل وجود دارد که راه های ممکن این ادغام را ارائه می دهند. تجزیه و تحلیل مدل راهها و دستیابی های متعدد ادغام را نشان می دهد، با این حال، این مدل ها در تولید محیط پیاده سازی نمی شود و کمبود نیاز به مشخصات فنی و پشتیبانی نرم افزار احساس میشود. به عنوان نتیجه سازمانی خاص مدل های اهداف و نیازها از روش های انطباق و هماهنگی متفاوت استفاده می کنند. رویکرد کلی تر بر پایه یکپارچگی در زمینۀ مشترک است، که به عنوان یادگیری شناخته شده اند.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website