0
 • No products in the cart.
 

نحوه کیش و مات با سه حرکت در بازی شطرنج

نحوه کیش و مات با سه حرکت در بازی شطرنج

نحوه کیش و مات با سه حرکت در بازی شطرنج

آیا کیش و مات با 3 حرکت را می شناسید؟ همراهی را پیدا کنید، مهره های سفید را بردارید، راه اندازی بازی شطرنج مدت زمان طولانی تری را نسبت به بازی آن به خود اختصاص می دهد. می توانید با ضربه زدن طی سه حرکت، یا بدون ضربه زدن، به کیش و مات دست پیدا کنید. برای عمل نمودن هر یک از این روش ها، به بازی بسیار بدی از حریف خود نیاز دارید، اما شاید در همان ابتدا بتوانید او را شکست دهید.در ادامه با مجله توسعه دهندگان همراه باشید.

روش اول) دستیابی به کیش و مات هنگام ضربه زدن با سه حرکت

 1. مهره سرباز روبروی مهره شاه در خانه e4 را به جلو ببرید. برای هر دوی شما مهره کلیدی، ملکه است. مهره ملکه، مهر ای است که می خواهید از آن برای دستیابی به کیش و مات استفاده کنید، بنابراین اولین حرکت شما باید این باشد که خانه ای را برای ملکه باز کنید تا به صورت مورب حرکت کند. مهره سرباز جلوی مهره شاه را دو خانه به سمت جلو حرکت دهید تا در خانه e4 قرار گیرد.
 • ترجمه ندارد
 • همزمان با آزاد کردن مهره ملکه خود، به حریف خود نیاز دارید تا مهره شاه خود را در معرض نمایش قرار دهد. اگر بازیکنی با مهره های سیاه رنگ، مهره سرباز خود در جلوی مهره فیل را دو خانه به جلو حرکت دهد و در خانه f5 قرار دهد تا تلاش کند بازیکن سفید وسوسه شود، کیش و مات در سه حرکت صورت می گیرد!
 1. مهره سرباز حریف خود در خانه f5 را بزنید. اکنون با حمله به صورت موربی، از مهره سرباز خود برای زدن مهره سرباز حریف خود استفاده کنید. توجه داشته باشید، خانه E4 در F5 می شود. در اینجا باید سعی کنید حریف خود را ترغیب کنید تا مهره سرباز جلوی اسب خود را دو خانه جلو ببرد و در خانه g5 قرار دهد، به گونه ای که مهره سرباز او در کنار شما قرار گیرد.
 • این یک حرکت هوشمندانه از حریف شما نیست، اما ممکن است بتوانید او را به آرامش دعوت کنید.
 • ایده این حرکت این است که بعد از اینکه حرکت بعدی خود را انجام دادید، مطمئن گردید که هیچ حرکتی نمی تواند مسیر شما به سمت مهره شاه حریف را مسدود کند.
 1. مهره ملکه سفید خود را به خانه h5 (qh5) منتقل کنید. اکنون می توانید مهره ملکه خود را به صورت موربی به خانه h5 منتقل کنید و مهره شاه حریف خود را گیر بیندازید. بازی تمام شد! متوجه خواهید شد که اگر حریف شما در نوبت آخر، مهره سرباز خود را 2 خانه به جلو حرکت نداده بود، می توانست با قرار دادن یک مهره سرباز در مسیر خود در خانه g6 ، مهره ملکه شما را مسدود کند.
 1. با صدای بلند بگویید کیش و مات! اکنون می توانید مهره شاه حریف رابردارید و مهره ملکه خود را به صورت موربی حرکت دهید و پیروزی بسیار سریعی را جشن بگیرید. اگر حریف شما در دام افتاده است، احتمالاً کمی اذیت می شود، بنابارین او را بیش از حد آزار ندهید!

روش دوم) دستیابی به کیش و مات بدون ضربه زدن با سه حرکت

 1. مهره سرباز جلوی شاه خود را به خانه d3 حرکت دهید. این روش کاملاً شبیه به روش قبلی است. در واقع قصد دارید با آزادکردن مهره ملکه خود، و حرکت آن به خانه h5، به مهره فیل حریف خود برسید و سرباز جلوی اسب خود را یک یا دو خانه به جلو حرکت دهد. نتیجه نهایی مانند روش قبلی خواهد بود.
 • شما سعی می کند حریف خود را وسوسه کنید تا فیل یا سرباز جلوی اسب خود را حرکت دهد.
 • نیاز دارید حریفتان با آوردن سرباز جلوی فیل خود در خانه f6 ، به هدف شما پاسخ دهد.
 • همچنین اگر حریفتان در این نوبت، سرباز جلوی اسب خود را دو خانه به جلو حرکت دهد، تا زمانی که او سرباز جلوی فیل خود را در حرکت بعدی حرکت دهد، می توانید به هدفتان برسید.
 1. سرباز جلوی مهره ملکه ی خود را به خانه e4 منتقل کنید. حرکت بعدی شما، آزادسازی مهره ملکه تان است تا در حرکت بعدی بتوانید با آن به موقعیت کیش و مات دست پیدا کنید. بدین منظور، مهره سفید رنگ سرباز در جلوی شاه را دو خانه جلو ببرید و در خانه e4 قرار دهید. اکنون جاده ای برای مهره ملکه خود باز کرده اید تا به خانه h5 برسد.
 • برای پاک کردن مسیر برای مهره شاه حریف خود، نیاز دارید تا او مهره سرباز جلوی اسب خود را دو خانه به جلو حرکت دهد و در خانه g5 قرار دهد.
 1. مهره ملکه سفید را به خانه h5 (qh5) منتقل کنید. کیش و مات! بدین صورت، مهره شاه حریف خود را در همان موقعیت قبلی به دام انداخته اید، اما این بار شما حتی بدون زدن مهره واحدی این کار را انجام داده اید. بازی تمام شد.
 • این روش باز هم ساده به نظر می رسد. بنابراین انتظار نداشته باشید که این روش اکثر مواقع عملی شود!
 • از نظر تئوری، تغییرات زیادی در این روش وجود دارد. حرکات اصلی، رساندن مهره ملکه خود به خانه h5 و رساندن مهره فیل و سرباز جلوی اسب حریف به خارج از مسیر مهره شاه خودشان است.

مترجم:فاطمه باباشاهی

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website